Varför är det viktigt med Sollefteå sjukhus?

  1. Demokrati

Den första och kanske absolut viktigaste anledningen är den demokratiska. I valrörelsen hävdade samtliga partier att Sollefteå AKUTsjukhus i sin nuvarande form skulle få vara kvar.

Det är en demokratisk plikt och rättighet att avkräva våra politiker ansvar när de inte håller sig till de löften de gett i valrörelsen.

2. Vårdbehovet och patientsäkerheten

Västernorrland är ett län med stora avstånd och dålig infrastruktur. Redan idag är det tillräckligt långt från Junsele till Sollefteå sjukhus. Med de liggande förslagen kommer en småbarnsförälder som är orolig för att ens barn slagit huvudet behöva åka fram och tillbaka till Sundsvall för att få ett akutvård.

Förslaget innebär också mammor som ska föda ska färdas 2-3 timmar på några av Sveriges sämsta och mest olycksdrabbade vägar för att föda alternativt för besök för att sen bli hemskickade igen. När Landstinget i Västernorrland genomförde växelvis BB-stängning mellan Sollefteå och Örnsköldsvik skrev den dåvarande chefsläkaren att patientsäkerheten inte kunde garanteras. En rapport som dock censurerades av landstingsledningen innan den nådde politiska församlingen.

Ådalen tillhör ett av de områden i Sverige där medelåldern och därmed vårdbehovet är som störst. Medelåldern för patienterna på Sollefteå sjukhus tillhör ett av landets högsta (socialstyrelsen 2013) och en hög andel av patienterna är 75 år och äldre.

Tjänstemannaförslaget kommer att innebära att äldre människor kommer att behöva transporteras fram och tillbaka för rutiningrepp och kontroller. I vissa fall kommer människor som levt hela sitt liv tillsammans att behöva splittras på grund av avståndet. Förslaget kommer också innebära att äldre inte kommer att kunna få vård i närheten av vänner och familj.

3. Förtroende

Alla är vi införstådda med att landstinget i Västernorrland har ett besvärlig ekonomisk situation.

Problemet är den inriktning som Västernorrlands läns landsting har tagit där ingen för en dialog med den egna personalen. Där ansvariga politiker inte anser att man ska kräva underlag och kalkyler utan ”litar på tjänstemän” och där länsklinikchefer skriver på ett upprop om att patientsäkerheten kan garanteras trots sparplanen utan att en enda konsekvensbeskrivning och analys har genomförts.

Och under hela processen ingen som helst dialog med medarbetarna eller medborgarna.

Oavsett vad man tycker kan man konstatera att medborgarna och medarbetarna förtjänar bättre än det som landstinget just nu tycks kunna leverera.

Lämna ett svar