Detta har hänt

1a juni 2015

Någon gång under våren eller sommaren påbörjar landstingsdirektören tillsammans med ett fåtal personer i toppen på tjänstemanna organisationen att skissa på ett förslag som i praktiken innebär en nedläggning av Sollefteå sjukhus.

1/6 – 18/8

Under sommaren gör topptjänstemännen en rad dragningar för den politiska ledningen om sina planer och förslag.

18/8

Rykten börjar gå om en omfattande besparingsplan som innebär nedläggning av Sollefteå sjukhus.

Tidningen Ångermanland kontaktar landstingsdirektören om ryktena. Landstingsdirektören förnekar.

19/8

Ryktena bekräftas och Tidningen Ångermanland redovisar vilka åtgärder planen innehåller.

19/8 – 26/8
Locket på från landstingsledningen. Ingen mer information lämnas.

26/8

På en hastigt tillkallad presskonferens redgör ordföranden för nämnden Ewa Back (s), vce ordförande i landstingsstyrelen Erik Lövgren (s) för förslagen att nedmontera Sollefteå och Örnsköldsviks sjukhus.

31/8 eller 1/9

Landstingsdirektören och ordförande för Hälso- och sjukvårdsnämnden Ewa Back (s) besöker Sollefteå för att konferera på Hotell Hallstaberget. Stannar inte vid Sollefteå sjukhus för att träffa personalen.

31/8

Förvaltningschefen Margareta Rödén uttalar sig i media om att det kommer att gå ”galant” att samla all BB-verksamhet i Sundsvall. Fortfarande ingen dialog med medarbetarna.

3/9

Sollefteå kommuner bjuder på det första och enda dialogmötet mellan personalen på sjukhuset och politikerna i landstinget.

3/9

Landstinget publicerar äntligen det underlag som ska ligga till grund för förslaget. Underlaget visar sig innehålla stora brister, fakta fel och frågetecken. Fortfarande inga kalkyler.

4/9

Återigen är det förvaltningschefen Margareta Rödén som lovar att landstingets kalkyler stämmer. Men kan fortfarande inte lämna några kalkyler.

7/9

Icke-kompletta siffror om stafettkostnader ”läcks” till Sundsvalls Tidning. Inte ett ord nämns om att de verksamheter som hotas är de som använder minst stafetter samt att totalkostnaden för ”inhyrd personal” är mer än 3gånger större i Sundsvall än Sollefteå 2014.

7/9

Äntligen kliver landstingsdirektören fram. I en två minuter lång monolog på landstingets intranät pratar han om att ”skörda frukter”. Han kritiserar också att landstinget tidigare fått lägga stora besparingsförslag kombinerat med skattehöjningar. Ingen reflektion över att det är precis det han föreslår.

10/9

Hälso- och sjukvårdsnämnden har sammanträde. Besparingsförslagen skickas vidare till landstingsdirektören för vidare utredning men också ett krav på att utreda möjligheterna för en intraprenad.

Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande säger i en tidningsartikel att hon inte behöver se fakta och kalkyler utan litar att tjänstemännen tagit reda på fakta.

11/9

SVT Västernorrland avslöjar att 19 av 22 länsklinikchefer skrivit på ett upprop där de menar att sparförslagen går att genomföra utan att riskera patientsäkerheten. Det INNAN några konsekvensbeskrivningar, analyser eller patientsäkerhets bedömningar hunnit göras än mer presenteras. Samtliga 19 länsklinikchefer har sin bas i Sundsvall, de övriga 3 som inte undertecknar brevet har sin bas på andra platser i länet.

12/9

Landstingsrådet Elisabet Strömqvist (s) och Ewa Back (s) publicerar en insändare där de bland annat hävdar att de inte vet hur underskotten för respektive sjukhus har fördelat sig sedan 2012.

14/9 KD-politikern Soledad Henriquez får nog och lämnar in en formell begäran om att få ut underlaget som förslaget sägs bygga på.

15/9 Landstingsdirektören Anders L. Johansson erkänner i SR P4 att det inte finns några detaljerade underlag. Utan att beslutet i Hälso- och sjukvårdsnämnden (10/9) baserar sig på ”luftsiffror” och lösa antaganden.

18/9 Ytterligare en presskonferens hålls. Denna gång erbjuder landstingsledningen på en 1,5 timme lång monolog. De utlovade kalkylerna uteblir och istället lämnas återigen grovhuggna siffror utan medföljande beräkningar.

Det framkommer också att verksamheterna inte har varit delaktiga i utformningen av de ekonomiska underlagen. Utan att dessa har gjorts från centralt håll.

24/9 efter en längre tids tystnad kliver landstingsrådet Elisabet Strömqvist in på banan och offentliggör majoritetens förslag. Att avveckla Sollefteå sjukhus.

27/9 stora demonstrationer hålls i Örnsköldsvik. Medborgare från Sollefteå deltar för att stötta Örnsköldsviks sjukhus. Sollefteås kommunalråd nekas att få vara med och tala.

29/9 Örnsköldsviks f.d. Kommunalråd och ledamot i Socialdemokraternas partistyrelse och verkställande utskott, skickar ut ett e-post meddelande till sina partikollegor där hon dömer ut förslagen.

10/10 15 000 människor manifesterar i Kramfors. Landstingsrådet får sparken.

23/10 Landstingsrådet Erik Lövgren blir påkommen att ljuga om landstingsdirektörens miljonfallskärm.

29/10 Erik Lövgren (s) blir ny landstingsråd och lovar att behålla 3 akutsjukhus i länet. Det talas om dialog, nytag och omtag.

2016 – Fler brutna löften.

19/2 Landstingsrådet Erik Lövgren tar fram en kommunikationsplan där kommunikationen med medarbetare och fack ska begränsas.

2/3 Landstinget erkänner att man inte gjort sitt för att rekrytera till Sollefteå sjukhus och flaggar för att stänga akutmottagningen under sommaren.

23/3 Landstinget fortsätter att inte göra något för att rekrytera till Sollefteå sjukhus. Planerna att stänga akuten över sommaren ligger fast.

6/4 Läkarföreningen kritiserar landstingsledningen.

7/4 Första steget med att avveckla akutsjukhuset i Ådalen tas i landstingsstyrelsen då det beslutas att avveckla akutortopedin på Sollefteå sjukhus. Det trots att landstingsledningen inte har koll på siffrorna.

Lämna ett svar