Kategoriarkiv: Uncategorized

MYT: Vi måste lita på tjänstemännen!

I en demokrati så väljer vi medborgare politiker vart fjärde år baserat på vad de lovar i valrörelsen. Vi ger politikerna förtroendet att bland annat hantera våra skattemedel. Tjänstemännen är inte valda av oss. Så när tjänstemän kommer med förslag som helt strider mot de vallöften som våra politiker har gett så är det vår… Läs mer »

MYT: Problemet är väl att alla vårdanställda har blivit så giriga!

Det är svårt att ha en synpunkt på. Men givetvis borde landstinget också se över sin roll som arbetsgivare. Med jämna mellanrum gör organisationen medarbetarundersökningar där medarbetarna får tycka till om sina arbetsplatser, chefer, ledning och styrning. Där kan man se att medarbetarna ger ledning och styrning av organisationen ett sämre betyg. Men värst i… Läs mer »

FAKTA: Har vi råd med 3 sjukhus i länet?

Vi kan konstatera att det finns län såsom Kalmar med mindre befolkningsunderlag som har tre akutsjukhus. Men en mycket mindre administration, i Kalmar finns nämligen 100 personer färre som jobbar med administrativa frågor som inte är kopplade till vården. Vi vet också att centralisering inte alltid är lönsamt. Erfarenheter från Jämtland visar att det inte… Läs mer »

MYT: Det är bara stafettläkare i Sollefteå och Ö-vik

I en tidningsartikel påstås det 70 % av stafettläkarveckorna utförs i Sollefteå och Ö-vik. Det som lämpligen utelämnades är att de verksamheter som landstingsledningen nu vill avveckla i Sollefteå är de som har minst behov av stafetter. T.ex. är ortopedin full bemannad och har inga behov av stafetter. Sanningen är att de hotade verksamheterna, kvinnokliniken,… Läs mer »

FAKTA: Kan Sollefteå sjukhus vara billigare?

Om man nu ska bry sig om DRG så kan det också vara bra att veta att Sollefteå sjukhus är den billigaste per patient när det kommer till slutenvården. Det visar Socialstyrelsens statistikdatabas för 2013. Så här skriver Socialstyrelsen, ”Antalet producerade DRG-poäng divideras med antalet vårdtillfällen, som ger ett mått på den genomsnittliga patientens DRG-vikt.… Läs mer »

FAKTA: Är vården i Sollefteå dyrare?

Svaret är att vi faktiskt inte vet riktigt. Landstinget baserar sina uppgifter på det hårt kritiserade ”DRG” måttet. Ett mått som många landsting övergett men som också organisationer som SKL pekar på kan vara missvisande eftersom rapporteringen kan skilja sig åt mellan sjukhusen. Vi vet också att chefsläkare och andra inom landstinget Västernorrland pekar på… Läs mer »