Mediegruppens fakturor till Sundsvalls kommun

Av | 11 oktober, 2016

Den här bloggen har tidigare publicerat uppgifter om Mediegruppens generösa avtal med Landstinget som ger PR-konsulterna 1 250 kronor i timmen. Och att Mediegruppen under ett år fakturerat Landstinget Västernorrland cirka 1 miljon kronor.

Affärerna har varit så blomstrande att Gullers Grupp AB om äger Mediegruppen AB insett potentialen i Västernorrland och startat ett regionkontor i Sundsvall. Ett kontor som kommunalrådet Peder Björk var med och invigde med ett stort kalas.

Att Peder Björk var inbjuden till kalaset var ingen slump.

För allt sedan maktskiftet är Sundsvalls kommun goda kunder till den av Gullers Grupp AB ägda Mediegruppen AB.

Sedan den första januari 2015 har Mediegruppen skickat fakturor som motsvarar en totalsumma på 550 553 kronor till Sundsvalls kommun. Det medborgarna i Sundsvall har fått är bland annat medietränade politiker och något som heter ”processledning” för politiker och tjänstemän.

Till exempel i februari 2015 nästan direkt efter maktskiftet i Sundsvall genomför Mediegruppen medieträningar för politiker i Sundsvall, för det mottog Sundsvalls skattebetalare en faktura på totalt 98 945 kronor. Den 12/1 2016 skickar Mediegruppen återigen en faktura på totalt 63 125 kronor och denna gången för ”processledning för politiker”.