Friserar länsklinikchefer fakta beroende vem som efterfrågar?

Av | 7 oktober, 2016

Vid ett flertal tillfällen har det avslöjats hur Landstinget Västernorrland gör sitt yttersta för att begränsa insyn och granskning. Vi kan nu avslöja ännu ett exempel på försvårandet av granskning.

När en medborgare hör av sig för att få tag på material i samband med förslaget att avveckla BB i Sollefteå får medborgaren nej av länsklinikchefen Marju Dahmoun.

Med argumentet att materialet är under beredning och därmed arbetsmaterial.

Länsklinikchefen fortsätter och börjar ställa frågor till medborgaren som begär ut materialet om vilken roll denne har, ”privatperson, anhörig, media eller politiker”.

Detta innebär alltså att länsklinikchefen lämnar ut olika material beroende vem som frågar. Är du journalist får du en sak, medborgare en annan och politiker en tredje.

Vi ställer oss också frågande om det inte är ett brott mot offentlighetsprincipen att ställa frågor om vad medborgaren ska göra med de uppgifter som efterfrågas?

Offentlighetsprincipen finns för att medborgare ska kunna begära ut material och vara säker på att man får samma uppgifter som en annan. Det ska inte vara så att en journalist får ett svar och en vanlig medborgare en annan.

En pikant detalj i sammanhanget för länsklinikchefen och HSNs ordförande är att ledamöterna i Hälso- och sjukvårdsnämnden fick inte se resultatet av den risk- och konsekvensutredning som fanns kring förslaget av nedläggning av BB i Sollefteå förrän EFTER mötet och beslutet.

 

ska%cc%88rmavbild-2016-09-27-kl-22-05-58