Vad lovade S i valrörelsen 2014?

Av | 6 juli, 2016

Efter en lång debatt och ett par försök att avveckla den akuta ortopedin så träffades partiet i april 2016. Efter partikongressen hävdar Andreas Sjölander (s) att socialdemokraterna att det inte finns något vallöfte om tre akutsjukhus i länet.

Den 26/8 2014 med några dagar kvar av valrörelsen säger Elisabet Strömqivst, socialdemokraternas första namn följande i en valdebatt på frågan om Sollefteå ska vara ett AKUTsjukhus.

Den 29/10 2016 säger Erik Lövgren följande till SVT Västernorrland,

Det kommer att bli besparingar på alla sjukhus och vi har ett beslut om att vi ska ha kvar tre AKUTsjukhus i länet.

Trots upprepade löften från Socialdemokraterna i Västernorrland om tre AKUTsjukhus försöker nu partiet att med alla medel slingra sig ur löften partiets högsta företrädare gav under och EFTER valrörelsen.

I valrörelsen 2014 var det Andreas Sjölander i rollen som politiskt sekreterare som i ett svar till Tidningen Ångermanland formulerar svar på följande fråga från en medborgare: ”hur tänker ni agera för att rädda ett fullvärdigt AKUTsjukhus i Sollefteå?

Andreas Sjölanders och partiets svar:

I vårt valprogram är vi tydliga med att vi kommer att vara GARANTEN för tre sjukhus i länet. Med sjukhus menar vi FULLVÄRDIGA AKUTSJUKHUS.

Det finns alltså inga tveksamheter om vad det Socialdemokratiska partiet lovade i valrörelsen 2014. Det enda som kvarstår är frågan om man kan lita på det socialdemokratiska partiet i Västernorrland?

Vilka löften kommer de att ge i valrörelsen 2018 och vad menar de egentligen?!