Pengar finns till chefslöner – men inte till vård!

Av | 30 juni, 2016

Den 13/6 meddelade Landstinget Västernorrland att den nye förvaltningschefen Nina Fållbäck-Svensson behövde hjälp i arbetet och ytterligare en toppchef anställde. Således utökades chefsstaben med en biträdande förvaltningschef som skall biträda Nina Fållbäck Svensson i sitt arbete som sjukhuschef eller förvaltningschef vilket titeln för dagen råkar vara.

Nina Fållbäck Svensson värvades av Anders L Johansson till landstinget i Västernorrland där hon nyligen avslutat sin anställning, detta då chefernas anställningsvillkor förändrades. Chefsavtalen skulle bli mindre förmånliga enligt media och de som inte accepterade detta köptes ut.

Nina Fållbäck Svenssons valde att bli utköpt. Hennes tjänst avslutades 2015-09-07 skriftligen enligt information i ett dokument om Ninas avgångsvederlag. Avgångsvederlag på 328 000 kr av Jämtlands skattepengar, som skulle gälla för perioden 1/11 -2015 till 29/2-2016 och skrevs på av Nina Fållbäck Svensson den 30/9-2015. Den 23 September 2015 gick Nina via media ut och berättade att hon fått jobb i Västernorrland.

2015-10-15 så skrev Anders L Johansson och Nina Fållbäck Svensson ett avtal som gav Nina Fållbäck Svensson en löneförhöjning med 23 000 kr/månad från sitt tidigare jobb. Nina som blev förvaltningschef i Västernorrland fick en lön på 105 000 kr.

Idag kan vi avslöja att ungefär ett halvår efter den lukrativa hösten också ser ut att få en lukrativ och inkomstbringande 2016. Under våren 2016 fick förvaltningschefen en ny lön, denna gång på 108 000 kronor i månaden, en löneökning som motsvarar 36 000 kr/år mer (exkl. sociala avgifter).

Det lönar sig att avveckla vård!

lkjlk