Det kostar att vara en dålig arbetsgivare – stafettkostnaderna inom Landstinget Västernorrland skenar

Av | 27 maj, 2016

Det kostar att vara en usel arbetsgivare och det kostar mycket – fråga bara Landstinget Västernorrland. Under årets första fyra månader betalade landstinget nästan 86 miljoner kronor till hyrläkare. Det är nästan en fördubbling jämfört med samma period förra året.

Snabbast är kostnadsökningen hos sjuksköterskorna.

Under årets första fyra månader var kostnaderna för hysköterskor på Sundsvalls sjukhus uppe i nästan 20 miljoner kronor. Det är 2,5 miljoner mer än HELA 2015. Jämfört med samma period 2015 har kostnaderna för hyrsköterskor ökat med mer än 11,3 gånger. På Örnsköldsviks sjukhus har kostnaderna ökat med 6ggr och ligger nu på nästan 4 miljoner kronor och i Sollefteå har de ökat med 4,8 gånger och är nu 6,5 miljoner.

Detsamma gäller för läkarna där kostnaderna har ökat med nästan 14 miljoner jämfört med samma period förra året. Mellan januari-april kostade hyrläkare specialistvården i Sundsvall 23,3 miljoner, Ö-vik 19,8 miljoner och i Sollefteå 12,4 miljoner.

I den här takten kommer kostnaderna för stafetter att vara nästan 260 000 0000 kronor och det är 90 000 0000 kronor mer än 2015. 260 miljoner kronor är också nästan hela skattehöjningen.

Bara Sundsvalls sjukhus kommer att ha kostnader på nästan 130 miljoner för stafetter jämfört med 180 miljoner som var specialistvårdens kostnader för stafetter under 2015 (Ö-vik 71,4 miljoner och Sollefteå 57 miljoner).

Stafettkostnaderna inom specialistvården kommer att vara större i år än vad kostnaderna för stafetter var i landstingets samtliga verksamheter under 2015.

Då har vi fortfarande inte kommit till sommarmånaderna då behovet av stafetter ökar.

En intressant notering är att kostnaderna för stafetter ökar mest på det sjukhus som inte är drabbad av några som helst besparingsförslag.

Brist i ledning och styrning

Och så är vi tillbaka dit vi alltid hamnar, bristen på ledning och styrning i organisationen.

Gunnars Fors, vänsterpartist lyckades få med en beslutspunkt på senaste Hälso- och sjukvårdsnämnden att få nämnden att ställa sig bakom denna beslutspunkt,

”Att landstingsdirektören med anledning av den alarmerande kostnadsutvecklingen för inhyrda sjuksköterskor får i uppdrag att återkomma till nämndens sammanträde i juni med förslag till ytterligare åtgärder och förändringar på kort och lång sikt av anställningsvillkor, arbetsmiljö, arbetsscheman för att kunna behålla nuvarande anställda och för att kunna rekrytera nya sjuksköterskor.”

Ett starkt tips för Landstinget är att lyssna på Ångermanlands läkarförening som redan presenterat ett antal goda förslag och lösningar och gjort det ett bra tag nu.