Avslöjande: Länsklinikchefernas påbud till personalen – så länge stängs akutmottagningen i Sollefteå

Av | 22 maj, 2016

Under nästan 8 veckor (15/7-31/8) kommer ingen akutortopedi eller kirurgi att genomföras på Sollefteå sjukhus, det är en vecka längre än som tidigare har aviserats.

Detta enligt en ”arbetsmiljöanalys” som länsklinikcheferna Leif Israelsson och Johan Nilsson har gjort på egen hand. Detta har sedan skickat ut som ett dekret från cheferna per mail till personalen, denna lapp är den ENDA kommunikation och information som personalen har fått av länsklinikcheferna.

I det kortfattade skrivelsen skriver cheferna om hur hanteringen av patienterna ska fungera under sommaren. Innehållet i pappret är minst sagt bristande särskilt mot bakgrund av den risk- och konsekvensanalys som genomfördes och som nu verkar helt ha ignorerats av två länsklinikchefer.

Enligt förslaget ska kirurg- och ortopedsspecialister vara på plats på sjukhuset under måndag till fredag dagtid, men får inte utnyttjas för akuta fall.

Patienter som kommer till akutmottagningen i Sollefteå ska triageras alltså direktsorteras av akutmottagningens sjuksköterskor. De patienter som besöker akutmottagningen och behöver akutortopedi eller kirurgi ska hänvisas till Örnsköldsvik för ortopedi eller Sundsvall/Örnsköldsvik för akutkirurgi eller ortopedi.

I dekretet står det också,

”Om patienten triageras till att handläggas vid Sundsvalls eller Örnsköldsviks sjukhus hänvisas patienten till att transporteras sig till detta sjukhus på samma sätt som man transporterar sig till Sollefteå sjukhus, d.v.s. i normalfallet med egen bil alternativt taxi.”

Med andra ord så tror länsklinikcheferna inte att de som besöker akutmottagningen i Sollefteå egentligen är så sjuka. De kan lika gärna sätta sig i bilen och åka 2 timmar till. Därefter ska patienten återigen sättas i egen bil och åka till Sollefteå för att vårdas vårdavdelningen.

Denna korta beskrivning av hur arbetet är tänkt att fungera är alltså det svar som personalen har fått utan någon dialog. Detta är också Landstingets svar på den omfattande risk- och konsekvensanalys som pekade på hela 17 områden med höga risktal.

Här kan du ta del av länsklinikchefernas dekret till personalen!

Tydlig exempel på hur man är dålig arbetsgivare och usel ledare.

Hanteringen kring stängningen av akutmottagningen i Sollefteå under 8 veckor visar varför Landstinget i Västernorrland har landets högsta sjukfrånvaro.

Det visar också tydligt på den icke-existerande dialogen och kommunikationen mellan det högsta chefsledet och medarbetarna. Detta är två länsklinikchefer som inte väljer att besöka arbetsplatsen för att berätta om beslutet och ta frågor och dialogen. Utan skickar ut sitt beslut på ett kortfattat mail TROTS den risk- och konsekvensanalys som gjorts. Inga frågor, ingen vidare diskussion och ingen dialog.