FAKTA: Så har sjukfrånvaron utvecklats i Landstinget Västernorrland

Av | 21 maj, 2016

Det är ändå intressant hur många olika vinklar som kan finnas på att skylla landstingets problem på allt annat än vad som faktiskt är problemet, ledning och styrning.

I MittMedias tidningar finns idag en artikel där den höga sjukfrånvaron i Landstinget Västernorrland skylls på besluten att avveckla verksamheter utanför Sundsvall tar för lång tid.

Det är en högst intressant tolkning av läget, men stämmer den.

Sjukfrånvaron i Landstinget Västernorrland har de senaste 10 åren varit högre än riksgenomsnittet, men hur stor skillnaden har varit har varierat över tid.

Sen börjar kaoset och projektet med att centralisera verksamheter där ansvariga chefer ska placeras allt längre bort från verksamheten. Med det följer också arbetsplatsernas möjligheter till påverkan och dialog.

År 2012 när Anders L Johanssons reform med vårdområden infördes var skillnaden 0,5 % året därefter 0,6 % och år 2014 1,3 % högre än riksgenomsnittet. Redan år 2014 har Landstinget Västernorrland landets högsta sjukfrånvaro.

År 2015 när länsklinikerna införs så är skillnaden 1,5 %.

Tar man sig tid att granska och inte bara nöjer sig med att skriva av det som chefer och landstingsledning säger så träder en annan bild fram. I de medarbetarenkäter som landstinget själva gör ser man att det är dialogen med ledningen som är personalen är minst nöjd med.

Receptet på detta är tydligen att avveckla vård.

Utveckling av sjukfrånvaron Landstinget Västernorrland 2008-2015

sjukfrånvaro1

Kan också vara intressant att veta att Norrbottens landsting – ni vet dom som ville att vi skulle följa i deras fotspår. Norrbotten har höjt sin sjukfrånvaro med 1,6% (en av de största ökningarna i landet) under samma period.