Landstinget hittar alternativa lösningar … i Sundsvall!

Av | 20 maj, 2016

Det kan finnas hopp.

Idag meddelade landstinget Västernorrland att man drar tillbaka besparingen på 23 miljoner från primärvården. Det för att komma tillrätta med det ackumulerade underskottet på nästan 150 miljoner hos Hälsocentralerna (vårdcentraler). Dessa 23 miljoner skulle sparas genom att lägga ner vårdcentraler i Sundsvall eftersom det är där underskottet i primärvården är som störst.

Idag avslöjade Landstingsledningen att man tagit tillbaka förslaget och inte längre tänker avveckla några hälsocentraler i Sundsvall.

Istället ska primärvården nå en ekonomi i balans genom en satsning.

Nu utreds bland annat möjligheten att särskilt tillgodose multisjukas (äldres) och kronikers behov. Det genom att öppna en särskild mottagning i centrala Sundsvall för gruppen.

Detta enligt ett beslut i majoritetens ordförandegrupp, alltså den Socialdemokratiska landstingsledningen.

Nu gäller det bara att se om denna insikt om andra sätt att effektivisera verksamheten än avveckling av vård också sträcker sig till verksamheter som ligger utanför Sundsvall också.