Avslöjande: 700 000 kr till en PR-byrå

Av | 11 maj, 2016

Vi har de senaste veckorna fått in ett par tips om Mediegruppen ABs band till Landstinget Västernorrland.

Mediegruppen är en PR-byrå med bas i Sundsvall men är en del av Gullers Grupp som är en stor PR-byrå med bas i Stockholm.  Företaget har enligt egen uppgift många kunder inom ”läkemedel, medicin och hälsa”. För vanligt folk är byrån kanske mer känd för avslöjandet att Arbetsförmedlingen köpt tjänster till ett värde av 33 miljoner från Gullers och mest känt för att ha fakturerat skattebetalarna 122 000 kronor för en debattartikel som publicerades i Göteborgs-posten.

Sedan hösten 2015 har Mediegruppen skickat fakturor på nästan 700 000 kronor (inklusive moms) till Landstinget Västernorrland.

Medieträning för nästan 350 000 kronor

Bland annat har PR-byrån sedan i höstas genomfört hela 12 medieträningar.

Fakturorna har lite olika benämningar, ”budskapsträning”, ”kommunikationsutbildning” osv. Men varje enskild utbildningstillfälle kostar Landstinget Västernorrland 22 500 kronor (exklusive moms), lika mycket som en medieträning kostar enligt ett avtal som Mediegruppen har med Landstinget Västernorrland.

Samtidigt som under- och sjuksköterskor nekas att gå kurser och ha sammanträden för några tusenlappar har Mediegruppen fakturerat landstinget närmare 350 000 kronor för medieträningar för högsta chefer och ledning.

De senaste medieträningarna genomfördes den 13 och 14e april, alltså veckan innan den stora manifestationen i Härnösand och landstingsfullmäktige.


Läkare kontra PR-konsult

I december 2015 avslöjades det att en stafettläkare vid Sollefteå sjukhus hade kostat nästan 200 000 kronor för en vecka. För den ersättningen skulle läkaren arbeta och vara tillgänglig dygnet runt under hela veckan, det motsvarar 168 timmar, vilket ger en timersättning på 1190 kronor.

Mycket pengar.

Just det exemplet har använts av  politiker och förvaltnings- och länsklinikchefer på varför landstinget har ekonomiska problem. I omgångar har nästan hela landstingsledningen rasat mot just denna veckas bemanning i december.

Landstingsrådet signerar avtalet

Men INGEN i landstingsledningen verkar anse att det är något problem för landstinget att betala 1250 kr i timmen för en PR-konsult eller ”kommunikativt stöd” som det heter i fakturan.
Prislappen i avtalet
prislapp

Den 29/4 skickar Mediegruppen en faktura till Landstinget Västernorrland på 250 000 kronor för att finnas tillgänglig under 200 timmar mellan 28/4 och majmånad. En timkostnad på 1250 kronor (vilket också är tydlig i avtalet som Mediegruppen skriver med landstinget). Skriver under och godkänner avtalet gör Landstingsrådet.

Kontentan är alltså att när det kostar 1190 kr i timmen att bemanna sjukhus med vårdpersonal så leder det till utspridda fördömanden från höga tjänstemän och politiker. Men att anlita PR-konsulter för 1250 kronor i timmen är det ingen som ser några som helst problem med.

Avtalets underskrifter.
avtalet