Riskanalysen som landstingsledningen vill glömma!

Av | 3 maj, 2016

Mars 2016 genomförde landstinget en riskanalys över att stänga akutkirurgi och ortopedi i Sollefteå och Ådalen under stora delar av juli och hela augustimånad.

Konsekvensen blev att förvaltningschefen Nina Fållbäck Svensson i början av april fick backa på planerna på sommarstängningen.

Men så kom en manifestation och en återremiss på landstingsledningen förslag att avveckla akutortopedi på landstingsfullmäktige och genast slängdes alla risk- och konsekvensanalyser ut genom fönstret. Här skulle det markeras!

Men varför tvingades landstingsledningen backa i första läget? Vad innehöll risk- och konsekvensanalysen?

Redan i mailet som kommer från chefsläkaren där risk- och konsekvensanalysen skickas ut till medarbetarna framstår det som att analysen egentligen inte är tillräcklig. Chefsläkaren skriver,

”Och – jag är medveten om att det finns betydligt fler ”ringar på vattnet” – effekter än bara de strikt lokala effekterna.”

Som vanligt har landstinget alltså inte brytt sig om att undersöka hur ett beslut gällande A kommer att påverka B, C, D osv.

Höga risktal

Redan i sammanfattningen i analysen framkommer det att;

Riskanalysen påvisar patientsäkerhetsrisker med höga risktal som i scenariots nuvarande utformning och tidssättning bara delvis kan elimineras eller begränsas genom föreslagna åtgärder.

Med andra ord så kvarstår det risker för patientsäkerheten TROTS de förslag och åtgärder som landstingsledningen har presenterat. Det var alltså detta som tvingade landstinget att backa innan manifestationen och återremissen.

17  områden

Hela 17 områden i riskanalysen får höga riskpoäng varav många anses vara väldigt svåra att åtgärda med den korta tiden som är kvar. Bland annat finns en rad frågor kring transporterna.

I riskanalysen framkommer att det är en stor brist på ambulanser på grund av ökad belastning. Att det kan uppstå utträngningseffekter och att det kommer att ta upp till ett år att öka kapaciteten. Samtidigt som förvaltningschefen Nina Fållbäck Svensson i intervjuer säger att landstingsledningen inte haft någon dialog med ambulansen för att säkerställa att transporterna kan fungera. Det är anmärkningsvärt.

I analysen så framkommer att de största riskerna ligger i att patienter kan hamna fel och att det är för korttid för att införa ett nytt arbetssätt. Att riskerna kvarstår.

Det framkommer också att medicinkliniken inte kommer att kunna ha någon att konsultera. Men också att människor i större utsträckning kommer att dra sig för att söka vård eftersom väntetider och köer kommer att öka.

På hela 17 punkter i analysen framkommer det att risker finns för konsekvenser som beskrivs som ”katastrofal” och ”betydande” och att risken för att dessa kan inträffa är genomgående ”stor” och ”mycket stor”.

Risker som inte kunde bedömas

Dessutom konstaterar risk- och konsekvensanalysen att det finns ett flertal andra risker som inte kan bedömas utan ytterligare arbete b.la.

  • Sollefteå sjukhus måste ta hand om fler medicinpatienter då de andra sjukhusen måste ta hand om fler ortopediska och kirurgpatienter.
  • Det ses föreligga en risk att patienter får vänta längre på vård (ex. tid till operation) till följd av ökad belastning i Ö-vik/S-vall (Risk 7:1).
  • Det finns ingen på plats som kan ta ansvar för patienten om den söker akutmottagningen och det misstänks/konstateras att denne behöver transporteras vidare till kir/ort. T.ex. om det då finns behov av en ambulanstransport skall denna beställas av en läkare som sen också ansvarar för transporten samt skall ge ordinationer till ambulansens personal (Risk 8:3)
  • Om inte IVA Sollefteå kan hantera kirurgpatienter måste de vårdas i S-vall/Ö-vik. Om behov då uppstår av att ”byta plats” på andra patienter ses risker med detta (Risk 12:1)
  • Om inte IVA Sollefteå kan hantera kirurgpatienter behöver IVA i Sundsvall/Ö-vik hantera en ökad belastning (Risk 12:2).

Bakjours argumentet som föll…

När stängningen av akutmottagningen först nämndes hävdades Nina Fållbäck Svensson att det var ”utsiktslöst” att rekrytera kirurger och ortopeder med bakjourskompetens. Det var anledningen till stängningen. När man ändå fick in namn från personalen så valde man att inte rekrytera.

NU hävdar man helt plötsligt att det inte längre behövs bakjourskompetens, utan att det går att lösa med telefonkonsultationer från Ö-vik och Sundsvall. Helt plötsligt behöver man inte längre ha specialistkompetensen ens i samma stad.

Så först säger man att man måste stänga för att det inte går att rekrytera. När man bevisas ha fel så stänger man ändå och hittar en lösning som man bara för någon månad sedan menade var väldigt patientosäkert.

Det är svårt att lita på denna landstingsledning.

170 timmar i papperskorgen

Denna analys tog 170 timmar att ta fram och slängdes därefter kort i papperskorgen eftersom några länsklinikchefer och landstingsledningen ville annat.

Hela analysen kan du läsa; Riskanalysrapport Stängning av akut ortopedi och kirurgi Sollefteå sjukhus. Sommaren 2016 MÅ+PS 2016-03-31

Samt bilagan här, Kopia av Riskanalys KIR ORT SLÅ Sommaren 2016