De personliga banden som inte finns med i reportagen…

Av | 30 april, 2016

Inledningsvis vill vi säga att eftersom vi inte prenumererar på någon av Mitt Medias tidningar inte heller bör ha någon åsikt om vad som står i dem. Egentligen så är detta en fråga för de som betalar till tidningen och de som producerar den.

Med det sagt så tycker vi ändå att dagens två artiklar saknar en viktig del nämligen att uppge vilka kontakter och band personer som man kontaktar med har med de som sitter i landstingsledningen i Västernorrland. En fråga som vi tycker ändå borde ha lyfts fram.

ST intervjuar idag Maria Stenberg som är landstingsråd i Norrbotten. I artikeln framgår det att Maria också är Socialdemokrat. Det som dock inte riktigt framgår är att landstingsråden i Västernorrland och Norrbotten har mer gemensamt än att de tillhör samma parti.

De har vid flera tillfällen undertecknat pressmeddelanden och artiklar ihop. De sitter också i otaliga styrelser ihop.

Men de har också en annan sak gemensamt. Partiombudsmannen Stefan Wikén.

Innan Stefan Wikén kom till Västernorrland var han partiombudsman, i just det, Norrbotten. Där Wikén och Stenberg jobbade tillsammans i över fyra år.

Den andra personen som uttalar sig är Anders Sundelin som är länschef för ortopedin i Norrbotten. En person som är välbekant med länsklinikchefen Johan Nilsson, även de sitter i diverse styrelser och utskott tillsammans. Men inte heller det behöver vara så konstigt.

Däremot ska man vara medveten om att Johan Nilsson i omgångar har haft Anders Sundelin som chef i Norrbotten. Och deras relation har varit så pass god att när ett av sjukhusen i Norrbotten behövde en t.f. chef för ortopeden så föll valet på Johan Nilsson. Satsningen på ”ortopediskt centrum” i Piteå var också något som Nilsson och Sundelin jobbade fram tillsammans.

Och hur fantastiskt bra går det för Norrbottens läns landsting ekonomiskt trots alla centraliseringar?

År 2012 hade Landstinget i Norrbotten ett bra överskott på över 700 kr/inv. Sedan började centraliseringarna, år 2013 – 469 kr/inv, 2014 -148 och år 2015 -961 kronor. År 2015 var underskottet nästan dubbelt så stor som i Västernorrland.