Avslöjande: Länsklinikchefen underskattar transportkostnaderna grovt

Av | 26 april, 2016

Igår kunde vi berätta att länsklinikchefen Johan Nilsson räknat fel på 40 % av besparingen. Idag kan vi gå vidare och berätta att han kraftigt har underskattat kostnaderna för transporter.

För att få ihop sin besparing på 10 miljoner kronor har Johan Nilsson inte bara räknat med att behålla intäkterna från akutoperationer i Sollefteå från andra län trots att han vill avveckla akutoperationer. Utan han räknar också med att kostnaderna för transporter bara kommer att öka med 0,5 miljoner kronor.

I underlaget beräknar Nilsson inte att ambulansens kostnader ska öka alls utan att den ökade transporterna ska klämmas in i nuvarande budget.

Så har vi räknat

I underlaget framgår det inte alls hur Johan Nilsson har räknat. Han kan lika gärna ha satt ett finger upp i luften och gissat.

Vi har tittat på hur befolkningen är utspridd i Sollefteå och Kramfors kommuner och vi har också tittat på hur långt de har från respektive ort till Örnsköldsviks sjukhus dit de akuta operationerna ska flyttas enligt Nilssons förslag.

Sen har vi fördelat de 365 akuta operationerna (1 per dag enligt Nilsson) på de olika orterna. Vi har också räknat skillnaden i transport mellan att patienterna skulle åka till Sollefteå eller Örnsköldsviks sjukhus.

Vår beräkning är extremt konservativ. Vi har t.ex in räknat in hur långt t.ex en ambulans måste köra för att komma till patienten utan utgår för att ambulansen mirakulöst finns på plats när den behövs.

Vi är medvetna om att denna metod inte är 100 % ig korrekt eftersom vi inte tagit med variabler som att folk kan bryta höften på en annan ort än de är bosatt. Vi har inte heller tagit in det faktum att många patienter kanske först körs till Sollefteå sjukhus för vård innan de skjutsas för operation till Örnsköldsvik. Men allt detta borde tala till Johan Nilssons fördel så vår kalkyl är extremt konservativ.

Som att ta en rejälomväg till Madrid

Förslaget innebär att transporterna av personer i behov av akuta operationer – tur och retur – till Örnsköldsviks sjukhus kommer att öka med nästan 4616 mil.

Det är som att ta bilen från Sundsvall för att åka till Madrid via en rejäl omväg! Varje år!

Madrid

Om du berättar att du ska åka den sträckan med bil varje år så skulle varenda miljöpartist gå i taket. Men att transportera gamla, barn och akutpatienter samma sträcka verkar däremot vara i sin ordning.

Ta bussen!

Att skeppa folk ca 4616 mil beräknar Johan Nilsson ska kosta landstinget Västernorrland 500 000 kronor i ökade transportkostnader.

Det enda sättet han kan klara av den matematiken är om huvuddelen av patienterna som är i behov av akuta operationer väljer att ta bussen till operationssalen.

Kostnadsposter som inte finns…

Däremot har Nilsson inte räknat några ökade kostnader för ambulansen. Att driva en ambulans kostar ungefär 5 miljoner kronor per år med bemanning eller någonstans mellan 70-100 kr/km. Vi har återigen räknat konservativt och räknat att ambulanserna i Landstinget Västernorrland bara kostar 70 kr/km.

Det skulle betyda att transporterna tur och retur för en ambulans till Örnsköldsviks sjukhus från Ådalens olika orter skulle ge en merkostnad på 3,2 miljoner/år. Detta bara för att ambulansen ska åka till Örnsköldsviks sjukhus och lämna patienten (återigen vi har inte räknat på kostnad för framkörning eller eventuellt stopp i Sollefteå för bedövning osv.).

Utöver detta tillkommer kostnader för när patienten ska återvända hem från operationssalen eftersom ambulansen inte kan sitta och vänta tills patienten är opererad och frisk nog att åka hem. Om vi säger att patienterna då inte får åka ambulans hem utan bara vanlig taxi (150 kr/milen) ger det en merkostnad på 346 167 kr.

Alltså bara 3,5 miljoner i ökade kostnader för transporter. 3 miljoner kronor mer än det Johan Nilsson har räknat in.

Det innebär att hela Nilssons besparing är uppäten av transporter och räknefel.

Glädjekalkyl även utan ambulans

Även om vi hävdar att bara hälften av patienterna får åka ambulans och resterande får åka taxi till operationssalen så spricker Johan Nilssons budget.

Om ambulansen står runt knuten när du gör illa dig och bara hälften får åka ambulans till sjukhuset och därefter taxi hem samtidigt som den andra halvan bara får åka taxi så ger det en ökad kostnad på 2,6 miljoner kronor. Alltså 2,1 miljoner MER än det Johan Nilsson har kalkylerat.

Med andra ord,

Det enda sättet som Nilssons kalkyl går ihop är om landstinget räknar med att när Agda 88 år ramlar och bryter höften eller när Stina 8 år bryter benet så ska de ta bussen till operationssalen.

Ska någon av dem välja sjukresa med taxi så spricker Nilssons budget och behöver någon av de smärtstillande och ambulans så spricker Nilssons budget.

En stark vädjan till länets politiker.

Ni måste kräva bättre underlag.

Ni måste räkna själva.

NI måste kritiskt granska material som ni får.

Vi medborgare förtjänar bättre.