Avslöjande: Länsklinikchefen räknar fel på 40% av besparingen!

Av | 25 april, 2016

Bakgrund – det här vet vi

Två-tre veckor innan sammanträdet till Hälso- och sjukvårdsnämnden den 16/2 hör förvaltningschefen Nina Fålbäck-Svensson av sig till länsklinikchefen för ortopedin, Johan Nilsson.

Budskapet är att det är bråttom och politiken har beställt att förslaget från i höstas där akutortopedin skulle flyttas från Sollefteå till Sundsvall ska dammas av.

Stressen är stor, Johan Nilsson ställer in möten med medarbetare de kommande dagarna och börjar arbetet direkt. Löften om dialog, omtag och nytag slängs ut genom fönstret istället ska nedläggningen säljas till medborgarna genom en direkt felaktig och bedräglig kommunikation.

 

Förslaget

Johan Nilsson skrapar ihop ett förslag som bygger på att den planerade kirurgin inom ortopedin ska flyttas till Sollefteå. Tanken är att Sollefteå ska avlasta Sundsvalls sjukhus som på grund av vårdplats brister inte klarar av sina köer. Istället ska Sundsvall och Örnsköldsvik ta över akutpatienterna från Sollefteå.

Besparingen på att flytta planerade operationer till Sollefteå och därmed minska köpet av utomlänsvård ska bli 7,5 miljoner.

Flyttar man akutortopedin från Sollefteå så blir besparingen 2,5 miljoner kronor (avveckling av en jourlinje).

Totalt ska Johan Nilsson spara 10 miljoner alltså. Men för att spara 10 miljoner så måste man lära sig att räkna som landstinget.

 

Räkna som landstinget Västernorrland!

I förslaget hävdar Johan Nilsson att han kan spara 10 miljoner, detta är dock såväl önsketänkande som vilseledande. Nilsson försöker att äta och samtidigt ha kakan kvar.

I sin bakgrundsbeskrivning skriver Johan Nilsson att landstinget har intäkter på 3,9 miljoner per år från Sollefteå sjukhus för utomlänsvård. I noten skriver han att det är patienter från Jämtland.

 

akutortopedi

Det är fullt rimligt för många som bor över länsgränsen är det lättare och närmare att ta sig till Sollefteå i akutfall än till Östersund. Eftersom Sollefteå sjukhus bara genomför akuta operationer från Jämtland så räknar Johan Nilsson alltså med att ha kvar intäkterna även om inga akuta operationer utförs i Sollefteå.

Redan där är den tänkta besparingen bara 6,1 miljoner.

Därefter så höftar Johan Nilsson friskt om ambulanskostnaden och det är ett stycke mästerlig centraliseringsmatte.

TROTS protesterna från ambulansverksamheten så höftar Johan Nilsson med att ambulansverksamheten inte kommer att beröras särskilt mycket. För han har räknat med att om man SLÅR ut antalet akutfall så rör det sig om 1 ambulanstransport per dygn till Ö-vik vilket inte skulle påverka antalet ambulanser utan BARA öka transportkostnaderna med 2 miljoner.

Problemet med Nilssons matematik är att han verkar tro att patienterna kommer att inordna sig hans centraliseringsplan.

Att äldre människor i Ådalen kommer att träffas på torget och göra upp om en turordning där bara en får ramla och slå sig varje dag.

Men i november när den första halkan slår till och FLER än 1 äldre människa behöver akuthjälp så kommer Johan Nilssons planekonomi att falla i bitar. För då kommer kraven på ambulanser som ska köra oftare och längre att öka.

Då kommer kostnaderna att öka.

En ambulans kostar någonstans mellan 6-12 miljoner varje år, har en leveranstid på 6 månader och dessutom kräver bemanning från personal som landstinget inte har.

Av besparingen på 10 miljoner återstår nu bara kostnader. Den här sortens matematik och underlag är en bra indikation till varför Landstinget Västernorrland har så hiskeligt svårt att få ihop ekonomin.

 

”Det här är en satsning”

Gång på gång har landstingsledningen försökt vilseleda befolkningen om att avvecklingen av akutortopedin är en satsning på Sollefteå sjukhus. Istället för att säga rakt ut att man ska avveckla en del av den basa akutvården säger landstingsledningen att man ska skapa ett ”ortopedisk centrum”.

Roger Johansson (s) i Sundsvall kallar det för den STÖRSTA satsningen på Sollefteå sjukhus någonsin.

För att sälja avvecklingen har landstingsledningen gång på gång förvirrat sig själva och medborgarna. I olika omgångar har det hävdats att det är 600, 900 och till och med 1200 operationer som ska flyttas till Sollefteå från Sundsvall. Detta är bara vilseledande.

I underlaget till politiken så skriver Johan Nilsson att det redan nu genomförs 1065 ortopediska operationer i Sollefteå. Den siffran ska upp till 1200. Med enkel matte kan man räkna fram till att det är en ökning med 135 stycken. Samtidigt som över 300 akuta operationer flyttas från Sollefteå sjukhus.

bild2

Samtidigt finns en oro över att flytten av dessa 135 operationer enbart är tillfällig fram till dess att Sundsvall får nya operationssalar. Då kommer dödsstöten mot sjukhuset i Sollefteå.

Om detta är vad landstingsledningen räknar som en historisk satsning bör vi alla vara djupt oroliga.

Men framförallt så är det bara väldigt, väldigt oärligt.

 

Ingen vet hur förslaget påverkar andra verksamheter

I paniken och tidsbristen som uppstår hinner Johan Nilsson inte göra något annat än att skicka iväg ett mail till övriga länsklinikchefer och fråga huruvida förslaget kommer påverka deras verksamheter.

14 av 17 länsklinikchefer (samtliga med bas i Sundsvall) rycker på axlarna och säger kör på.

De länsklinikchefer som ger grönt ljus är samma chefer som i september 2015 skrev ett öppet brev om att de inte såg några problem med att lägga ner Sollefteå sjukhus. Det innan några kalkyler eller konsekvensanalyser hade presenterats.

Två länsklinikchefer väljer däremot att lyfta fram allvarliga synpunkter.

  • Chefen för ambulansen påpekar att det kan komma att bli allvarliga problem med att upprätthålla akutvård i inlandet och ådalen. Han pekar också på att om förslaget går igenom så kan han behöva ytterligare en ambulans eller två. Vilket medför en mer kostnad på ca 6-12 miljoner kronor.
  • Chefen för operationscentrum är tydlig att förslaget påverkar hans verksamhet i hela länet. Samtidigt säger han också att det är omöjligt att på två dagar skaka fram konsekvensanalyser av något han fått skickat till sig via mail. Han vill ha några dagar till, tid till diskussion och möjlighet att prata ihop sig med personalen.

Men viktigast är att Johan Nilsson inte kollar med primärvården om hur hans förslag kommer att påverka deras verksamhet. Trots att han förväntar sig ett stort stöd från primärvården för att klara av förslaget.

För att Nilssons förslag ska fungera så ska hälsocentralerna i Sollefteå, Nyland och Kramfors (primärvården) ta över akutortopedins patienter i Sollefteå. Totalt ska hälsocentralerna ta emot 150 fler patienter i månaden. Detta utan någon förstärkning och i en verksamhet som redan idag är hårt ansträngd.

I all stress så tänker Johan Nilsson inte heller på att 20 % av befolkningen över 80 år bor i Ådalen.

Så med största sannolikhet är det äldre människor som kommer att drabbas hårdast.

Inte bara när Agda 80 år med bruten höft ska åka 2 timmar på dåliga vintervägar utan också konsekvensen av vad 150 ytterligare besök på en pressad hälsocentral innebär för andra patienter.

När primärvården får höra om förslaget är det försent. Förslaget har valsat upp i nämnden där Johan Nilsson sagt att allt är lugnt och under kontroll.

Det inte förrän den 8/3 som förvaltningschefen Nina Fållbäck-Svensson kommer till Sollefteå för att träffa primärvården – 3 dagar innan Hälso- och sjukvårdsnämnden ska fatta sitt beslut den 11/3.

 

Övriga brister i underlaget

I all hast så hinner Johan Nilsson inte heller kvalitetssäkra de siffror han skickar upp i nämnden.

I sin redovisning som underskattar han antalet operationer i Sollefteå med 200. De syns nämligen inte i den statistik verktyg som han använt sig av.

Han hinner inte kolla vilka utökade resurser primärvården måste ha för att han ska kunna genomföra förändringen.

Även om Johan Nilsson försöker i sitt underlag få det att låta att det är ett fåtal operationer han vill flytta (3-4 i veckan) så rör det sig om totalt 3 229 akuta besök, 537 inläggningar och 402 akuta operationer (plus de 200 operationer som Johan Nilsson har missat).

Men Nilssons uträkning är också bedräglig. Dels för att antalet akuta besök till ortopeden i Sollefteå har ökat med nästan 20 % de senaste fyra åren.

 

Avslutningsvis

Bortsett från det politiska misslyckandet att förankra och leva upp till löften om dialog och breddning så är detta också ett bra exempel på landstinget Västernorrlands problem.

Det saknas en helhetssyn. Den ena delen av organisationen vet inte vad den andra gör. Beslut tas som påverkar övriga verksamheter utan att de övriga verksamheterna har tillfrågats.

Det visar också att vi har en landstingsledning som för sitt liv inte kan tala sanning. Som tror att en avveckling kan slätas över genom att sätta på ordet ”centrum” eller slänga runt siffror som om det var ett avsnitt av Bingolotto.

Förslaget som Johan Nilsson har skissat fram kommer att leda till ökade kostnader för ambulansen, primärvården och säkerligen andra delar av organisationen. Men sanningen är att vi inte vet, eftersom ingen har hunnit eller orkat bry sig för att ta reda på konsekvenserna.

Johan Nilsson vill hänvisa 150 patienter i månaden till primärvården utan att fråga om deras synpunkter. Han hinner inte göra annat än att ge sina kollegor 2-3 dagar på att komma med konsekvensanalyser på ett omfattande förslag. Siffrorna han skickar till nämnden är förskönade eller icke-korrekta.

Välkommen till beslutsprocessen i Landstinget Västernorrland och ”den största satsningen någonsin”.