Avslöjande: 12/9 börjar beslut tas om att avveckla såväl Sollefteå som Ö-vik som akutsjukhus!

Av | 20 april, 2016

Ett dokument som vi har tagit del av visar att landstingsledningen har långtgående planer för avvecklingen av såväl BB, akutmottagning och annan akutverksamhet på sjukhusen i Örnsköldsvik och Sollefteå.

Dokumentet som har döpts till ”Utredningsområden för att nå en Ekonomi i balans 2018 samt tidplan för den politiska ärendegången för beslut” visar att den politiska majoriteten kommer att börja fatta beslut om nedläggningar i Ångermanland redan den 12/9.

Planen visar tydligt att såväl akutmottagningen som BB i både Örnsköldsvik som Sollefteå är hotade.

Den första instansen är ”majoritetsberedningen” den 12/9 och därefter ska besluten tas i rask takt för att klubbas igenom på fullmäktige den 26-27 oktober.

Planen för beslut – klicka för att förstora!
tidsplanens

Om du motförmodan hittills har varit tveksam om huruvida du ska delta i manifestationen den 24/4 i Härnösand så är det dags att bestämma sig.

Om några år kan du antingen säga att du var med och gjorde din röst hörd – eller att du stannade hemma.

Läs mer om bussar och manifestationen här.