Avslöjande: Stor upphandling kan vara riggad – jävig länsklinikchef utsågs till expert!

Av | 17 april, 2016

Landstinget Västernorrland genomför varje år upphandlingar värda miljardbelopp, det är köp från privata aktörer för alltifrån städning till avancerad läkemedelsutrustning.

Som vi och många andra har visat tidigare så lämnar landstingets kontroll över upphandlingar mycket kvar att önska. Pengar slängs ut kors och tvärs utan att någon har kontroll.

Bland annat har det avslöjats hur Margareta Berglund Rödén direktupphandlat länsklinikchef Per Blomström bolag, MedSwedArt AB för en summa motsvarande 10 000 000 kronor, trots att gränsvärdet för direktupphandling går vid ca 550 000 kr. En upphandling som nu granskas av konkurrensverket.

Redan innan direktupphandlingen hade Blomström redan fakturerat landstinget närmare 4 000 000 kronor.

En titt på MedSwedArt AB

Bolaget MedSwedArt AB bildades 2013 när Per Blomström köptes in utan upphandling till Landstinget Västernorrland. Enligt bolagets Årsredovisning tar Per Blomström ut en väldigt blygsam lön för en person som har en ersättning på 48 000 kr i VECKAN.

Enligt bolagets årsredovisning hade bolaget lönekostnader för en lön som motsvarar 46 000 kronor i månaden.

Däremot investeras mycket av företagets medel i aktier och andra kortfristiga placeringar. Den 31/3 2015 hade bolaget aktier och fonder för 1,2 miljoner kronor.

Enligt bolagets verksamhetsbeskrivning ska den bland annat ägna sig åt,

”Bolaget skall bedriva läkarverksamhet samt utbildning, konsultation och rådgivning inom sjuk och hälsovården och i samarbete med läkemedel- och teknikindustri.”

En fråga som uppstår är hur ett bolag som ägs av en person som ska jobba som länsklinikchef ska ägna sig åt samarbete med läkemedels- och teknikindustrin. Per Blomström har haft nära band till läkemedelsbolag främst Medtronic AB men detta var innan han bildade bolaget och började fakturera landstinget Västernorrland.

Men Per Blomström är inte ensam i bolaget, här finns också hans fru Carina Blomström-Lundqvist. Även hon är kardiolog och tillhör ett av Sveriges främsta inom sitt område och hon har ett antal uppdrag för läkemedelsföretag.

Med andra ord, landstinget Västernorrland har anställt en länsklinikchef via ett bolag som har täta band med andra läkemedelsbolag. Detta i sig är märkligt men värre kommer det att bli.

Riggad upphandling?

Hösten 2015 genomför de fyra norrländska landstingen en stor upphandling av ”Pacemakersr/ICD/LR samt elektroder” – upphandlingen berör stora belopp och handlar om tekniskt komplicerade produkter.

Upphandlingen leds administrativt av Region Västerbotten men i upphandlingen finns en expertgrupp där respektive landsting skickar en expert. I Västernorrlands fall är experten Per Blomström, länsklinikchef för kardiologin.

Mail som bekräftar att Per Blomström ingick i upphandlingsteamet.

mails

Upphandlingen stora vinnare är företagen Medtronic AB, Boston Scientific AB, Octopus AB och St Jude Medical AB.

företagen

En oväntad vinnare?

Samtidigt som Per Blomström sitter med som expert och väljer ut de bolag som ska få lukrativa avtal med landstingen i Norrland och däribland leverera till hans egna enhet i Västernorrland så jobbar hans fru nära samtliga bolag som står som vinnare i upphandlingen.

Enligt en redovisning som Carina Blomström-Lundqvist gör för European Society of Cardiology så uppger hon att hon har så sent som 2015 personligen tagit emot pengar från Boston Scientific och Medtronic AB.

CBL

Carina Blomström-Lundqvist sitter också i Boston Scientifics advisory board.

Så sent som 2015 får hennes institution på Uppsala Universitet pengar från Octopus Medical AB och Medtronic AB. Och hon får forskningsmedel från Octopus Medical AB och Medtronic AB.

Så sent som oktober 2015 uppger Carina Blomström-Lundqvist inför en intervju att hon har band till läkemedelsbolaget St Jude Medical AB.

oktersa2015

 

Uppdrag från Medtronic

Men det tar inte slut där.

Två månader efter att upphandlingen i Västernorrland är klar har Carina Blomström-Lundqvist säkerställt ett forskningsprojekt betalt av Medtronic AB (en av upphandlingens stora vinnare).

För att kunna starta studien behöver Carina Blomström-Lundqvist få ett godkännande från Etikprövningsnämnden.

Så den 9/9 2015 tar Etikprövningsnämnden i Uppsala upp en förfrågan från Carina Blomström-Lundqvist om att bevilja tillstånd för en registerstudie finansierad av Medtronic AB. Per Blomström är vetenskaplig sekreterare i nämnden väljer då att anmäla jäv och inte delta i beslutet.

Detta betyder att han är mycket väl medveten om att hans fru har en studie på gång finansierad av ett av de bolag som han har varit med och upphandlat.

Senare i november får Carina Blomström-Lundkvist godkänt från nämnden.

MedtronicBlomström

 

Den 9/3 2016 är det dags igen för Carina Blomström-Lundkvist att besöka Etikprövningsnämnden med ytterligare en studie som finansieras av Medtronic AB. Även den studiet beviljas.

Adaptresponse

Och i januari 2016 är Carina Blomström-Lundqvist en av talarna på Medtronics januarimöte.

CBLjanuari

Avslutningsvis

Landstinget Västernorrland har istället för att anställa en länsklinikchef anlitat ett bolag som har som affärsidé att jobba med läkemedelsindustrin. Ett bolag som fakturerar landstinget Västernorrland hiskeliga 48 000 kronor i veckan. Ett bolag som under åren 2013-2019 kommer att ha kostat landstinget över 14 000 000 kronor.

När landstinget ska skicka en expert till en stor upphandling så skickar man en representant som jobbar i ett bolag vars affärsidé är att samarbete med de bolag som han ska upphandla. En person som är i uppenbar jävssituation då hans fru som jobbar i samma bolag tar emot pengar och får uppdrag från de bolag som länsklinikchefen upphandlar.

Detta skulle inte accepteras i någon annan organisation. I Landstinget Västernorrland verkar det vara vardag.

Stora summor försvinner ut och ingen har koll. För notan står skattebetalarna som får betala med försämrad välfärd.

Till SVT säger landstingsrådet att alla vuxna människor inser att Landstinget Västernorrland behöver spara pengar. En replik skulle kunna vara att ALLA vuxna människor (till och med barn) inser att landstinget Västernorrland har enorma problem med sin internkultur.

En kultur som kostar skattebetalarna enorma summor pengar.

För frågor och fler källor återfinns våra kontaktuppgifter under fliken ”kontakt”.