Avslöjande: Så förlorade skattebetalarna över 20 miljoner kronor

Av | 3 april, 2016

Vi kan idag avslöja att den tidigare landstingsdirektören Anders L Johansson och vännen Sandro Scocco plockar ut mångmiljonbelopp från Landstinget Västernorrland.

Tidigare har vi kunnat avslöja turerna kring hur det gick till när den f.d. förvaltningschefen Margareta Rödén och den nuvarande Länsklinikchefen skrev guldkantade avtal med varandra.

Så börjar det….

Enligt uppgifter börjar historien redan 2009 när dåvarande landstingsrådet Elisabet Strömqvist träffar Anders L Johansson på en kurs på Bommersvik i Stockholm. Strömqvist blir så imponerad att landstinget den 24/3 2010 skriver på ett avtal med Anders L Johansson (Anders) för ett konsultuppdrag.

Enligt avtalet ska Anders under en period av ca 9 månader genomföra 18 arbetsdagar. För dessa dagar fakturerar han landstinget hela 383 750 kronor, en dagslön på 21 319 kronor. Konsultavtalet mellan Anders bolag Uranos AB och landstinget upphör den 1a oktober 2010.

Exakt vad Anders gjorde under dessa 18 dagar och för 21 319 kr/dag är oklart. Den presentation som han håller för en liten krets inklusive dåvarande landstingsrådet Elisabet Strömqvist finns inte att hitta någonstans.

Och värre blir det.

Under uppdragets gång har Anders L Johansson lyckats få landstinget att även engagera hans vän Sandro Scoccos (Sandro) bolag Wisco Analys AB.

Just när Anders avtal går ut så skickar Sandro ut sin första faktura till landstinget Västernorrland. Sandro fakturerar 364 833 kronor för en SWOT-analys (vi har läst analysen och kan säga att nästan vem som helst hade kunnat göra analysen såväl billigare, bättre som mer noggrant än det Sandro lyckades leverera).

På korttid hinner Sandro och Anders tillsammans fakturera landstinget nästan 750 000 kr. Slutsatsen från båda måste ha varit att här finns pengar att tjäna och det kommer de båda att göra.

Anders L Johansson blir landstingsdirektör

Den 15/11 2010 tillträder Anders som landstingsdirektör och han måste verkligen känna att han träffat jackpott.

Lönen är till och med högre än den hade när han var generaldirektör för AMS (en myndighet som omsätter runt 60 miljarder jämfört med landstingets 6 miljarder).

Han tillhör nu den absoluta lönetoppen i det offentliga Sverige med en lön på 140 000 kronor i månaden. När han sen skriver ett nytt avtal ett halvår senare lyckas han också förhandla till sig obegränsat antal resor till och från Stockholm.

Från det att Anders L Johansson kommer in i bilden tills han lämnar kostar han skattebetalarna närmare 12 000 000 kronor. På detta tillkommer också kostnader för resor och förmåner motsvarande 1 miljon och en fallskärm som generöst nog löstes ut av landstingsrådet Erik Lövgren under oklara omständigheter på över 2 miljoner kronor.

Det är alltså över 15 miljoner kronor till enbart Anders L Johansson.

Det är inte bara Anders som har det bra ekonomiskt. Under hans tid som landstingsdirektör hinner hans vän och affärspartner fakturera landstinget och skattebetalarna över 7 000 000 kronor.

Banden mellan Wisco AB  och Uranos AB

Sandro och Anders är inte bara vänner med gemensam historia och som ibland ”hjälper” kunder tillsammans. Utan deras bolag Uranos AB (Anders L Johannson) och Wisco Analys AB (Sandro Scoccos) har också ekonomiska band. Det är ställt utom tvivel.

I en faktura som Sandro skickar till landstinget finns bifogad en faktura som hans bolag fått av Anders företag Uranos.

.Uranoswisco

Med andra ord så har två konsulter som landstinget har plockat in också ekonomiska band med varandra inom ramen för SAMMA uppdrag. Där den ena fakturerar den andra och skickar vidare fakturan till landstinget.

Tyvärr är inte fakturorna mellan bolagen offentliga handlingar vilket gör att vi inte vet vilka andra fakturor som Sandro och Anders har skickat till varandra under perioden.

Företagen i symbios

Det finns dock skäl att ställa frågor och att vara misstänksam.

Det eftersom Anders och Sandros bolag under dessa år verkar leva i symbios, när det går bra för Sandro så går det också bra för Anders.

Särskilt med tanke på att Anders under tiden är sittande landstingsdirektör så torde aktiviteten i det egna bolaget minska och vara nära noll. Men tvärtom, omsättningen slår rekord när Anders blir landstingsdirektör och pengarna fortsätter att rulla in.

Faktum är att Anders företag går som bäst när han är landstingsdirektör och när Sandros uppdrag med landstinget upphör så slutar också pengarna komma in till Anders företag.

Anders L Johanssons bolag Uranos ABs omsättning och resultat mellan 2005-2014. Notera uppgången i omsättning och resultat i och med att Anders blir landstingsdirektör.

Anders L

Detsamma gäller för Sandros bolag som går bra så länge Anders är landstingsdirektör och han har avtal med Landstinget Västernorrland.

Omsättningen och resultatet för Wisco Analys, Sandro Scoccos bolag.

Wisco

Frågor som måste ställas

Detta sammantaget med att det uppenbarligen finns ekonomiska band sedan tidigare mellan bolagen gör att man verkligen kan ifrågasätta om inte Anders L Johansson under tiden han var landstingsdirektör upprätthöll banden i sitt bolag med Sandros bolag.

Kan det ha varit så att Anders L Johansson inte bara tog in och gav uppdrag till vännen och affärspartnern Sandro, utan också själv tjänade pengar på att Sandros Scoccos bolag fakturerar landstinget och skattebetalarna?

Om inte hur kunde en sittande landstingsdirektör hinna med att samtidigt som han är landstingsdirektör dra in pengar till det egna bolaget?

Hur såg banden mellan Wisco Analys (Sandro) och Uranos AB (Anders L Johansson) ut under perioden 2010-2015? Vilka andra fakturor skickades mellan bolagen? Vad exakt fick skattebetalarna för de 7 000 000 kronor som betalades till Sandro Scocco?

Detta är frågor som förtjänar att ställas och granskas hårdare.

Oavsett så kan vi konstatera att herrarna Johansson och Scocco har kostat skattebetalarna över 20 miljoner kronor.

I ett läge när landstingsfullmäktige funderar på att avveckla ett helt sjukhus i jakt på en besparing på 2,5 miljon kronor så är detta frågor som förtjänar ett svar och som förtjänar att ställas av även landstingsledningen.