Landstingsledningen når förvirringstopp!

Av | 1 april, 2016

Just när man trodde att förvirringen kring beslutet om akutortopedin var stor nog så skickar Ewa Back och Erik Lövgren ut ett nytt pressmeddelande där siffror slängs kors och tvärs.

I det nya pressmeddelandet gör man ett nytt försök att få en nedläggning och avveckling att låta positivt. Tanken är att genom att slänga runt ordet ”centrum” ska man maskera en avveckling och nedrustning av välfärden för tusentals människor.

I korthet betyder förslaget att när Agda 86 är i behov av akuthjälp så istället för snabb hjälp ska hon under den tre timmar långa resan på dåliga vägar vintertid känna tröst att det finns ett ”ortopedisk centrum” i hennes närhet. Tyvärr kan det dock inte hjälpa henne.

När hon ligger långt ifrån nära och kära så ska hon känna tröst över att ordet ”centrum” klistrats på en nedläggning och nedrustning.

Oavsett hur man vrider och vänder på det så är det ohederligt. Det vore i alla fall hederligare om Ewa Back och Erik Lövgren kunde stå upp för det man vill göra.

Intressant är också att trots att man försöker formera sig så får man inte siffrorna att stämma med underlagen som man fattat beslut om.

I det nya pressmeddelandet är det inte längre 900 operationer som ska flyttas till Sollefteå från Sundsvall. Nu är det 900 operationer som ska flyttas från Sundsvall. I pressmeddelandet står det också att varav hälften av operationerna ska flyttas till Sollefteå.

operationer

Hälften av 900 är alltså 450.

I underlaget som nämnden fattat beslutet på står det att 600 operationer ska flyttas till Sollefteå.

Helt plötsligt har man tappat bort 150 operationer.

I det förra pressmeddelandet la man till 300 operationer och i det nya tappar man 150 operationer jämfört med det som står i underlaget.

Är du förvirrad? Det borde du vara. Och än värre blir det.

I pressmeddelandet så klagar man också på vårdtiderna utan att tala om att vårdtiderna i Sollefteå är länets kortaste. Man säger också att man har svårt att rekrytera utan att tala om att det till stor del beror på den egna inställningen. Att man gör precis som man gör nu, fattar beslut utan dialog med personal och fack, att man inte hör av sig till de som är intresserade av att jobba. Att man är en organisation där det tillåts att högt uppsatta chefer skriver guldavtal med varandra medan sjuksköterskor får nobben.

Att man helt enkelt är en usel arbetsgivare.

Men det är i slutet av pressmeddelandet man når det som borde vara ”peak” förvirring.

peak

I korthet, istället för att säkerställa akutvård och se till att t.ex. Agda 86 år får AKUThjälp snabbt så ska hon, andra patienter OCH personal slungas runt mellan sjukhusen.

Oavsett vilka pressmeddelanden man skickar ut, vilka begrepp man försöker klistra på så är detta inget annat än en första steg till avveckling av Sollefteå som akutsjukhus. Det är ett vallöftesbrott som inte blir mindre bara för att ordet ”centrum” läggs till.