Landstinget på väg att fatta beslut – men ingen vet om vad!

Av | 1 april, 2016

Den 22a mars skickar Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Ewa Back ut ett pressmeddelande där hon påstår att ett ”nytt elektivt ortopedcentrum föreslås till Sollefteå sjukhus”. Trots att pressmeddelandet försöker ge sken av en ”satsning” i Sollefteå så handlar det inte om något annat än avveckling av en vital del av Sollefteå sjukhus och steg 1 i avvecklingen.

Även om själva beslutet och processen som leder till den är anmärkningsvärd. Så är det än mer märkligt att inte ens nämndens ordförande vet vad det är man har beslutat om och vad det är man nu skickar vidare till fullmäktige. Inte heller landstingsrådet har koll på vad det är han har fått skickat till sin nämnd.

I pressmeddelandet skriver Ewa Back att 900 operationer ska flyttas från Sundsvall till Sollefteå och på så sätt ska nämnden spara 10 miljoner kronor.

backen

Problemet är att i underlaget som Johan Nilsson lämnat så är det bara 600 operationer som kan flyttas till Sollefteå.

Nilssons2

I pressmeddelandet har Ewa Back lagt på ytterligare 300 operationer för att motivera den kalkylerade besparingen på 10 miljoner kronor.

Men eftersom dessa inte kan enligt utredningen utföras i Sollefteå så borde den ekonomiska vinsten redan där kraftigt minska. Lägg därtill att chefen för ambulansen påpekar att han behöver 1-2 ambulanser till en årskostnad på 6-12 miljoner kronor. Så har inte bara besparingen minskat utan kommit att bli en kostnad.

Ewa Back lägger på 300 operationer och skickar ut ett pressmeddelande, landstingsrådet Erik Lövgren trycker på ”gilla” knappen och oppositionsrådet röstar för det. Men ingen verkar har någon koll på vad beslutet egentligen innebär.

Soppan och förvirringen är total inom landstinget Västernorrland.