FAKTA: Så har vårdköerna utvecklats inom LVN

Av | 16 december, 2015

Den 15/12 kom nyheten att specialistvården i Västernorrland inte klarar av att erbjuda vård i rätt tid och upprätthålla vårdgarantin inom specialistvården och därmed blöder ut stora mängder pengar till andra landsting och vårdgivare. I runda slängar handlar det om ca 500 000 000 kronor som landstinget betalar till andra landsting och vårdgivare för köpt vård.

Idag (16/12) drar STs ledarsida slutsatsen att det beror på att landstinget erbjuder för mycket vård och försöker indirekt lägga skulden på Sollefteå sjukhus. Problemet är att det inte stämmer.

Köerna finns i Sundsvall

Sundsvall är det sjukhus i länet som har det största problemet faktum är att under hösten 2015 tillhör Sundsvall bland de sämsta i landet.

I oktober 2015 var det 666 patienter vid Sundsvalls sjukhus som hade väntat över 90 dagar på behandling inom specialistvården. Bara 64 % av patienterna som fick vård i utsatt tid i specialistvården, m en det är inte bottennoteringen. Under augusti 2015 klarade Sundsvalls sjukhus bara av att erbjuda vård i rätt tid till 49 % av patienterna. Majoriteten av patienterna fick alltså vänta längre än de lagstadgade 90 dagarna.

Under oktober 2015 fick 86 % av patienterna i Sollefteå vård i rätt tid och i Ö-vik var samma siffra 65 % och riksgenomsnittet på 79 %.

Men det har inte alltid varit så

Vi har gått tillbaka och tittat på hur det har sett ut sedan september 2010 och det har inte alltid varit så.

Det man kan säga är att Sollefteå har varit det sjukhus som bäst klarat måluppfyllelsen. Under hela tiden sedan 2011 har man klarat vårdgarantin till över 90 % av patienterna och legat klart över riksgenomsnittet.

Men även Sundsvall och Ö-vik har legat bra till och pendlat mellan 80-90 %. Sundsvall har också i perioder varit uppe i nivå med Sollefteås siffror på runt 97-98 %.

Hösten 2014

Alla sjukhus har av förklarliga skäl svårare att upprätthålla vårdgarantin under sommarmånaderna men situationen brukar rätas upp under hösten. Men något händer under hösten 2014 i främst Sundsvall och i viss mån Ö-vik som gör att återhämtningen aldrig kommer.

Svaret kanske finns att finna i ett citat från Margareta Berglund Rödén från den 30/6 2014 när landstinget beslutar att stänga nästan 90 vårdplatser över sommaren varav många inte öppnar igen.

”Sammantaget handlar det om att vi inte vill ha fler vårdplatser öppna än vad vi absolut behöver. Och förra sommaren konstaterade vi att det gick väldigt bra.”

Sommaren 2014 gick det inte särskilt bra. En hel del vårdplatser öppnas aldrig upp igen. Istället ökar sjukskrivningarna, personal slutar och landstinget får allt svårare att hitta personal. Efter sommaren 2014 förblir en hel del vårdplatser stängda.

År 2014 har Västernorrland 40 vårdplatser färre än 2013. Landstinget Västernorrland har ALDRIG haft så få vårdplatser per 1000/invånare som idag.

Den stora dippen för Sundsvall kommer dock under sommaren 2015 när 25 av 34 narkossjuksköterskor säger upp sig. När situationen anmäldes till IVO avfärdade Margareta Berglund Rödén oron över patientsäkerheten. Men verkligheten blev en annan.

Från att ha uppnått vårdgarantin till 76 % av patienterna i april 2015 går det bara utför. Under augustimånad klarar Sundsvall vårdgarantin till 49 % av patienterna och i september 57 % och kravlar upp till 64 % i oktober.

Kanske hade situationen sett annorlunda ut om landstingscheferna hade mött sjuksköterskornas lönekrav som motsvarar en årskostnad lika stor som för en före detta förvaltningschef med 100 000 kronor i månadslön.

Klicka på bilden för att förstora grafen.

Vårdtid

 

P.s Galloperationer

Vi kan inte låta bli att påpeka en sak.

Kirurgen Alfred Janson har vid ett flertal tillfällen tagit upp skillnaden i DRG mellan Sundsvalls sjukhus och Sollefteå som intäkt för hur effektiv och billig Sundsvall är i jämförelse. Vi har vid flera tillfällen visat att det är rent trams.

Men en notis i sammanhanget är att notera måluppfyllelsen när det kommer till att operera gallsten.

I oktober 2015 klarade Sundsvalls sjukhus bara att erbjuda vård inom 90 dagar till 60 % av patienterna. I Sollefteå var det 100 % och i Ö-vik 92 %.