Ny dag – samma gamla myter om Ådalens sjukhus

Av | 14 december, 2015

Idag är Sundsvalls kirurgen Alfred Jansson ute igen i ST och anklagar alla andra för att bedriva ”bypolitik” och ”populism”. Temat går igen och argumenten runt, runt och runt.

I sak så har Alfred fel på flera punkter.

Han drar återigen upp myten att galloperationerna i Sollefteå skulle vara dyrare i Sollefteå än i Sundsvall. Trots att underlaget som han baserar påståendet är extremt skakigt.

Till skillnad från andra som bara slänger sig med myten gick vi igenom siffrorna som visar sig vara undermåliga och icke-kompletta, läs här.

Enligt landstinget genomfördes det 226 galloperationer i Sundsvall men statistiken bygger på bara 87 av dessa, ungefär 1/3 av operationerna. I Sollefteå genomfördes det 62 operationer men bara 33 finns med i statistiken. Samtidigt vet vi att kostnaderna skiljer sig mycket på grund av patientunderlaget och vi vet att patienterna på Sollefteå sjukhus är mycket äldre än de i Sundsvall. En mer grundlig genomgång finns här.

Märkligt nog är det inte heller någon journalist som väljer att ifrågasätta påståendet.

Återigen lyfter Sundsvalls Tidning upp utredningen om den HÖGspecialiserade vården – trots att den INTE har särskilt mycket att göra med verksamheterna på Sollefteå sjukhus. Trots att utredningens huvudpoäng går mot det som artikeln handlar om. Det ska inte vara landstingspolitiker eller för den delen småpåvar som ska rita kartan för den HÖGspecialiserade vården. Utan att att uppgiften ska lyftas ÖVER deras huvuden till Socialstyrelsen och en grupp med sakkunniga som ska ta fram definitioner och efter sjukvårdsregionerna avgöra vad som ska göras vart.

Läs mer om vad utredningen innehåller här.

Alfred Jansson drar också upp myten om att Sundsvalls sjukhus skulle till befolkningsstorleken vara underfinansierad i förhållande till Sollefteå och Örnsköldsvik. Även det är fel. Pengarna som respektive sjukhus får följer befolkningsstorleken.

Upptagningsområdet för Sundsvalls sjukhus har ca 60% av länets befolkning (även om ST gärna vill tro att det är mer) och får också 60 % den budget som Hälso- och sjukvårdsnämnden avsätter till sjukhusen. I Ådalens sjukhus (Sollefteå) har ett upptagningsområde som utgör 16% av länets befolkning och får också 16% av budgeten. Genomgång finns här.

 

vqkny