MYT: Sollefteå klarar inte av traumapatienter

Av | 2 december, 2015

Vi noterar att länsklinikchefen Leif Israelsson återigen är ute i media och idkar krypskytte mot den egna personalen.

I Sundsvalls Tidning (och givetvis får han stå heeelt oemotsagd) hävdar han att Sollefteå sjukhus inte klarar av att ta emot traumapatienter och att det är AT och oerfarna läkare som behandlar dessa.

Efter att ha grävt lite konstaterar vi att det är en lögn. Detta hade både Israelsson och journalisten kunnat göra om de ansträngt sig genom att lyfta upp en telefon och ringa till personalen på Sollefteå sjukhus.

Sanningen är att vid alla trauman så kallas specialister in. Deras inställelsetid är långt kortare än att en patient skulle transporteras med ambulans från sjukhuset till Sundsvalls sjukhus eller någon annanstans.

På Facebook skriver läkaren Mats Åström på Sollefteå sjukhus att Sollefteå år 2014 hade 74 st traumaomhändertaganden. AV dessa var det 4 som skickades vidare till andra sjukhus med högre kompetens, 3 till Umeå och en till Uppsala. Resten behandlades lokalt.

Med tanke på all den tid som Sundsvalls Tidning och länsklinikchef Leif Israelsson spenderar med varandra så är ett tips att de nästa gång gemensamt ringer till Sollefteå sjukhus för att ta reda på hur det egentligen ligger till. Det kanske också innebär att Leif Israelsson lär sig lite mer om den verksamhet han är satt att vara chef över.