Bokslut Johansson/Rödén – så utvecklades landstinget under 2011-2014

Av | 18 november, 2015

På fredag 20/11 ska såväl landstingsdirektören Anders L Johansson som förvaltningschefen Margareta Berglund Rödén göra sin sista dag. Fast Anders L Johansson har redan gjort sin sista dag och utökat sin fallskärm med ytterligare en månadslön och Margareta Berglund Rödén kommer att finnas kvar i organisationen fast i en annan roll.

Anders L Johansson tillträdde som landstingsdirektör november 2010 och ett av hans första drag var att återrekrytera Margareta Berglund Rödén till en topp-post som hälso- och sjukvårdsdirektör i landstinget och sedan som biträdande landstingsdirektör och det senaste året som förvaltningschef för specialistvården.

Tillsammans har duon i stort styrt landstinget, Anders L sedan november 2010 och Margareta Berglund i olika topp-positioner sedan vintern 2011.

I några grafer här gör vi en bokslut över eran Johansson/Rödén och försöker beskriva hur landstinget har utvecklats på en rad områden under deras ledning under åren 2011-2014.

Det är givetvis svårt att gissa om läget hade kunnat vara bättre eller sämre utan deras ledarskap.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron har stigit med 1,5 % och Landstinget Västernorrland har den högsta sjukfrånvaron bland landstingen i Sverige. Motsvarar en kostnad på ca 150 miljoner kronor år 2014.

Sjukfrånvaro

Årsarbetare, landstingsanställda i ledningsarbete, antal

Antalet anställda i ”ledningsarbete” har ökat.

antal i ledningsarbete

Antalet handläggare har blivit fler

handläggare

Antalet administratörer som är kopplade till vården har minskat. Antalet administratörer i övrigt har ökat.

administratörer

Antalet sjuksköterskor har minskat

sjuksköterskor

Antalet landstingsanställda totalt sett har växt medan anställda med koppling till vården har i det närmaste stått still

anställda totalt i vård och omsorg

Personalen är mer missnöjd
Resultat 2011-2012

20112012

Resultat 2012-2014

2014

Kostnaden för inköp från bemanningsföretag har fördubblats

bemanningsföretag

Landstingets kostnader för köp av vård från andra aktörer har ökat

köptvård

Förtroendet för länets sjukhus har minskat

förtroende

Kostnad för landstingsdirektören 2010-2016 ca 18,5 miljoner kronor

LD