FAKTA: Det finns ingen anmälan mot Sollefteå BB

Av | 17 november, 2015

För någon vecka sedan gick Kenneth Challis med buller och bång ut i media och hävdade att han hade anmält Sollefteå BB till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) eftersom han var ”orolig” för patientsäkerheten.

Vi har allt sedan dess försökt hitta en sådan anmälan och har inte lyckats.

Sanningen är att det INTE finns någon anmälan mot Sollefteå BB hos IVO.

Det som har hänt är att Kenneth Challis gått in på IVOs hemsida och skickat in en så kallad ”synpunkt” med sina egna teorier kring verksamheten till myndigheten (givetvis utan att prata med någon i Sollefteå). Det är inte samma sak som att ”anmäla” ett missförhållande eller något som föranleder inspektioner eller åtgärder från varken IVO eller någon annan verksamhet. Det är helt enkelt Challis egna teorier och synpunkter diarieförda hos en myndighet.

Det är också helt rimligt och så systemet ska fungera.

För att anmäla en verksamhet så måste man ha något konkret som att man till exempel inte fått rätt vård eller en vårdskada osv (det hjälper också om det man säger har någon bäring i verkligheten).

Med andra ord så är Challis möjligheter att ”anmäla” BB i Sollefteå ungefär lika stora som mina möjligheter att anmäla BB på Gotland. Däremot så står det mig givetvis fritt att höra av mig till IVO och dela med mig av mina diverse teorier om hur vården på Gotland borde fungera osv.

Så vad kommer hända med Challis anmälan?

Förmodligen absolut ingenting (förutom att Challis fick lite mediautrymme). Det finns som sagt inga andra anmälningar mot Sollefteå BB och IVO gör redan kontinuerliga inspektioner.

Men historien är ändå intressant och väcker några frågor,

1) Vet Kenneth Challis själv inte vad han gjort? Tror han att han verkligen har ”anmält” Sollefteå BB?

Även om systemet har förändrats något på senare år så borde Kenneth Challis veta hur det fungerar. Främst för att han sitter i Hälso- och sjukvårdsnämnden och är därmed ansvarig för att ”ta emot”, svara på och vidta åtgärder för de relevanta och riktiga anmälningar som kommer in mot nämndens verksamheter.

Alternativt så hade han kunnat googla lite lätt INNAN han går ut i media och med buller och bång ”anmäler” en verksamhet som han uppenbarligen inte har koll på.

2) IVO gör redan tillsyn och Sollefteå BB klarar sig fint.

Till Sveriges Radio säger Kenneth Challis,

”Är det så att Inspektionen för vård och omsorg kommer fram till att situationen är bra vid Sollefteå sjukhus, då får vi förhålla oss till det. Men jag tror inte det…”

Men sanningen är att IVO redan gjort en bedömning och konstaterat att situationen är bra vid Sollefteå BB. Det eftersom Sollefteå BB, precis som alla andra verksamheter inom vård och omsorg inspekteras med jämna mellanrum av IVO. Idag finns det INTE NÅGON anmälan mot Sollefteå BB.

3) Om Kenneth Challis vet att han de facto inte har ”anmält” Sollefteå BB utan lämnat in sina egna synpunkter till IVO så är det som ska framföras.  Inte framställas om att det handlar om en anmälan som ska dömas av. Det kan vem som helst räkna ut att det skapar en hel del oro, både hos patienter och hos medarbetare.

4) I Sundsvalls medier slogs nyheten om Challis anmälan på stort men ingen har egentligen brytt sig om att kollat vad det är Challis egentligen har gjort. Det vara bara TÅ som låter verksamheten i Sollefteå komma till tals och konstatera att man just klarade alla inspektioner och håller en hög nivå.

Noterbart är också att IVO listar upp några saker man SKA göra innan man kontaktar IVO för klagomål, synpunkter eller en anmälan. Där står det bland annat,

Vänd dig först till din mottagning eller avdelning

I första hand ska du vända dig till personalen på den mottagning eller avdelning där du blivit behandlad; exempelvis vårdcentral, sjukhus, tandläkarmottagning eller äldreboende. ​

Om något gått fel i vården är vårdgivaren skyldig att utreda vad som har hänt och att vidta åtgärder för att det inte ska inträffa igen.

Om du inte är nöjd med personalens förklaring

Vänd dig till verksamhetschefen vid den vårdinrättning där du har blivit behandlad….

Inget av detta har Challis uppenbarligen gjort.