FAKTA: Så vilseledde tjänstemännen politiker, medborgare och media

Av | 9 november, 2015

Att jobba inom offentligsektor är att jobba i en förtroendebransch därför är det oerhört allvarligt när en tjänsteman blir påkommen att ha direkt vilselett media, väljare och politiker.

Vi kan idag berätta att Margareta Rödén direkt vid minst ett tillfälle vilseledde medborgare, väljare och politiker.

Den 31/8 gör Margareta Berglund Rödén en intervju med ST om huruvida Sundsvalls BB kommer att klara av att hantera samtliga förlossningar som sker i Ångermanland idag. Hon svarar så här,

”Jag tror att det kommer att gå galant. Det kommer att behövas fler barnmorskor i Sundsvall, men på sikt kommer det att leda till att förlossningsvården blir ännu bättre än i dag”

Men hennes uttalande motsägs direkt av den så kallade ”SWOT-analys” som hon själv beställde.

Där framgår det att Sundsvalls sjukhus i bästa fall kan klara av 300-350 förlossningar och klara av patientsäkerheten. Det är långtifrån alla förlossningar i Ångermanland. Det står också tydligt att ett ökat antal ambulanstransporter med gravida utgör ett hot. Samt att kvalitén på det akuta omhändertagandet av barn kommer att bli sämre i Sollefteå.

I underlaget kan man också läsa läkarna ser hot för ökad belastning på personalen och därmed en ännu sämre arbetsmiljö på Sundsvalls sjukhus. Vidare pekar läkarna på att det akuta omhändertagandet av barn kommer att ske av läkare som inte är barnspecialister men också att barn kan komma att vårdas på vuxenavdelningar.

Inget av detta nämner Rödén, utan säger att det kommer att gå ”glant” och att vården till och med kommer att bli bättre.

Bara 10 dagar efter intervjun beslutar Hälso- och sjukvårdsnämnden att gå vidare med Margareta Berglund Rödéns förslag att avveckla BB i Sollefteå och Ö-vik.

Det finns alla skäl för politiker och medborgare i Västernorrland att INTE lita på tjänstemännen inom landstinget.