FAKTA: ”Centralisering leder till massdöd”

Av | 3 november, 2015

”Centraliseringen har fått katastrofala följder för närsjukvården och ambulansverksamheten främst i glesbygden. I norra Sverige vårdas patienterna, i brist på närsjukvård, allt oftare i hemmen och många gånger i ambulansen på väg till närmsta tillgängliga akutsjukhus. Nära innebär i många fall över 10 mil.

 

Följden är massdöd av patienter. Varje dag dör åtta personer till följd av misstag i vården. 58 personer varje vecka, 250 per månad och över 3 000 varje år – år ut och år in. Enligt Socialstyrelsen skadas därutöver mer än 100 000 patienter som resultat av misstag i vården – årligen. Mörkertalet är troligen än större.”

Vem har skrivit detta?

Är det en ”bypolitiker” från Ångermanland? Är det någon utan insikt om hur vården fungerar?

Författaren är ingen annan än Kenneth Challis, ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämnden. Texten kommer från en debattartikel som publicerades på Aftonbladet Debatt för två år sen. Under 2015 har Kenneth Challis däremot vid ett flertal tillfällen brutit mot partilinjen och krävt att vården i Västernorrland ska centraliseras och flyttas från Sollefteå. Challis var också en av författarna till den uppmärksammade antalogin ”Hjälp oss” som handlade om nedskärningarna inom sjukvården.

Hans partivänner har dock hållit en föredömlig tydlig linje att länet ska ha tre akutsjukhus och stått upp för likvärdig vård i hela länet. 

I artikeln skrevs också,

”Från Kiruna i norr till Ystad i söder pågår en nedmontering av tidigare välfungerande sjukvård för att spara pengar. Skatterna har sänkts med över 180 miljarder kronor, och sjukvården hör till de verksamheter som i slutändan får betala. Den basala omvårdnaden har trängts undan och patientsäkerheten åsidosätts. Sjukvårdshuvudmännen för i sin tur en prestigefylld kamp om vem som klarar att bedriva billigast sjukvård.”


För två år sen ansågs inte detta vara ett inslag av ”bypolitik” utan inlägget fick stort genomslag som ett viktigt inlägg i den nationella debatten. Idag skulle den avfärdas som ”bypolitik” av samma människor som skrev artikeln för två år sen.