FAKTA: Landstingsledningens krypskytte mot den egna personalen är förödande för nyrekryteringen

Av | 2 november, 2015

Ännu en dag och ännu mer krypskytte från landstingsledningen mot den egna verksamheten givetvis lämpligt placerad i Sundsvall Tidning. Ewa Back, ordförande för Hälso- och sjukvårdsnämnden går ut med siffror som enligt hon visar att ”stafettkostnaderna ökar lavinartat i Ångermanland”.

Fyra saker kan vara bra att bemöta i Ewa Backs senaste försök att sänka sina egna verksamheter och idka krypskytte mot den egna personalen,

1) Ibland har landstingsledningen väldigt svårt att hitta och ta fram siffror för hur det går för de enskilda sjukhusen. Svaren blir att det är ju länskliniker osv. att de egna sjukhusen inte längre är några resultatenheter.

Det är t.ex svaret när man frågor om hur det går ekonomiskt för respektive sjukhus. Då går det inte. Men i andra fall när det passar landstingsledningen finns det inga som helst problem att redovisa siffror per sjukhus. Det är en märklig ordning.

2) Sollefteå och Örnsköldsvik har läkarkostnaderna under kontroll

I sin iver att slå på verksamheterna i Ångermanland så visar siffrorna som landstinget redovisar att tvärtom att det är sjukhusen i Ångermanland som har kontroll på sina personalkostnader.

Sedan 2011 har läkarkostnaderna på Sundsvalls sjukhus ökat med 80.8! miljoner. Ö-vik har haft en obetydlig ökning med 18,4 och i Sollefteå har dem MINSKAT med 1,4 miljoner! Det innebär att läkarkostnaderna i Sundsvall har ökat med nästan 20 % på 3 år! Medan den i Sollefteå minskat med 1 % och i Ö-vik ökat med 11,5%.

Detta måste betraktas som inget annat än ett rejält självmål.

3) Stafettkostnader har inget med landstingets usla ekonomi att göra egentligen. Särskilt som det presenteras av landstinget som en andel av lönerna. Det är faktiskt helt oväsentligt. Det är fullt möjligt att ha stafetter men ändå klara av sin budget. Det intressanta är hur mycket stafetterna i sådana fall spräcker verksamhetens budget. Eller hur sjukhusen eller enheterna klarar av sin budget med stafetter.

Detta redovisas givetvis inte eftersom det går mot Ewa Backs syften och frågan ställs inte av ST eftersom det skulle förstöra vinkeln. Som det har redovisats så är det specialistvården i Sollefteå som håller sin budget.

4) Landstingsledningen borde också titta sig själva i spegeln och fråga varför stafettkostnaderna ökar i hela Västernorrland. Bedriver man en urusel personalpolitik så blir resultaten också därefter.

Det är klart att det blir mindre attraktivt att söka sig till en arbetsplats där högste chefen (länsklinikchefen) och ytterst ansvarige politikern (Ewa Back) ständigt hotar med nedläggning och inte drar sig för att ägna sig åt krypskytte mot personalen och verksamheterna. Det trots att man utlovat dialog och nystart.

Egentligen borde sjukhusen och personalen få någon form av hedersmedalj för att man har klarat av stå emot så länge.