MYT: Sundsvalls sjukhus tappar 120 miljoner kronor till Ångermanland

Av | 24 oktober, 2015

Argumentet att Sundsvalls sjukhus skulle tappa pengar och resurser till Ångermanland har varit något som flitigt används från landstingsledningen. Det har bland annat framförts av vice ordförande i landstingsstyrelsen Erik Lövgren och Hälso- och sjukvårdsnämndens vice ordförande Annicka Burman.

I debatten har landstingsledningen gång på gång fört fram ”Sverker-systemet”, det system som landstinget använt när man fördelat resurser till sjukhusen. Systemet skrotades mer eller mindre år 2012 när man började frångå systemet och flytta resurser från Sollefteå och Örnsköldsvik till Sundsvall.

Men när systemet fanns så fungerade den som följande,

Varje sjukhus fick en grundpott som utgjorde ungefär 10 % av totalsumman och resterande fördelades sedan ut efter befolkningsstorlek. Idag betyder det att varje sjukhus får 140 miljoner kronor som grund och sedan fördelas övriga 4 miljarder ut efter befolkningen.

Men på en budget på 4,4 miljarder så är det just grundpotten på 460 miljoner som stör landstingsledningen och även Sundsvalls Tidning.

Argumentet är att eftersom det bor färre personer i Sollefteå och Ö-vik så får dessa sjukhus mycket mer pengar per invånare i grundpott än Sundvall. Skulle pengarna delas ut strikt efter befolkningsstorlek så skulle Sollefteå förlora 80 miljoner och Ö-vik 40 miljoner. Dem pengarna skulle gå till Sundsvall.

Detta har gått så långt att myten nu bitit sig fast hos läkarföreningen i Medelpad.

Vän av ordning kan tycka att det är lite märkligt att man på en budget på 4 miljarder bråkar om 3 % av resurserna. Man kan också bli lite misstänksam till varför landstingsledningen stirrar sig blint på grundpotten och inte hela summan som fördelas.

Anledningen till att man inte fokuserar på sjukhusens totala budget är att siffrorna då skulle bli helt annorlunda.

Sanningen är att använder man samma mått på millimeterrättvisa så landstinget så är det förmodligen så idag att det är Sollefteå sjukhus som till befolkningsstorlek är underfinansierat och därmed (med landstingsledningens ord) ”finansierar” vården på de andra sjukhusen.

Varför då?

För att inte anklagas för att ”förvränga” siffror osv så har jag valt att titta på landstingets egna siffror och de senaste som man har publicerat är för budgeten 2012-2014.

Det gäller att komma ihåg att befolkningen som utgör upptagningsområdet för Ådalens sjukhus (Sollefteå och Kramfors) utgör 16 % av länets befolkning och från Ådalen kommer också 16 % av landstings inkomster från skatter och bidrag (förmodligen högre – men vi räknar konservativt).

I upptagningsområdet för Sundsvalls sjukhus bor 61 % av länets befolkning och i Ö-vik 23 %.

I budgeten för 2012 konstateras det att de tre sjukhusen får dela på 3 907 516 000 kr varav,

Sundsvalls sjukhus får 2 350 388 000 eller 60 % av resurserna
Ö-vik sjukhus får 925 872 000 kr eller 24 % av resurserna
Sollefteå sjukhus får 631 256 00 kr eller 16 % av resurserna

Alltså inga större skillnader utifrån befolkningsstorlek.

Trots allt så stämmer det att Sundsvalls sjukhus till befolkningen var något underfinansierat (eftersom det är så stora summor så ger varje 0,1 % någon miljon). Det var dock inga 120 miljoner utan 51,1 miljoner (Förresten så är 51,1 miljon ungefär 3,8 stycken Anders L Johansson eller lite mindre än de summor som snurrar runt i landstinget för datorer varje år).

Sollefteå var överfinansierat med 13,5 miljoner och Ö-vik med 37,6 miljoner sett till befolkningen.

Men sedan dess har bland annat 20 vårdplatser försvunnit från Sollefteå, en besparing på ca 20 miljoner kronor. Idag byggs det också nya operationssalar för 380 miljoner i Sundsvall som borde öka deras kostnader med 10-15 miljoner per år.

Med andra ord så ska man använda samma ”millimeterrättvisa” argument som landstingsledningen så kan det vara så att det är Sollefteå sjukhus som är underfinansierat sett till sin befolkning och som samtidigt levererar överskott utifrån budget.

En sak som landstingsledningen inte räknar ut i kronor per invånare är intäkterna som sjukhusen har. År 2012 såg det ut som följer,

Sundsvall 371 miljoner eller 2 497 kr/inv
Ö-vik 156 miljoner eller 2845 kr/inv
Sollefteå 124 miljoner eller 3 259 kr/inv

Det här är siffror som du inte kommer att få se i Sundsvalls Tidning eller höra från landstingsledningen.