Landstingsdirektörens fallskärm är felaktig

Av | 21 oktober, 2015

Igår ställde vi frågan om det verkligen var så att ställföreträdande landstingsråd hade mandat och befogenhet att ingå ett avtal om att ge landstingsdirektören 1,1 miljoner kronor mer än hans anställningsavtal. Eller för den delen att själv på eget bevåg säga upp landstingsrådet.

Idag TROR vi att vi har hittat svaret. Ett svar som kan spara landstinget Västernorrland 1,1 miljoner kronor.

För mycket talar för att landstingsstyrelsens viceordförande inte har mandat för att varken säga upp eller ingå några avtal med landstingsdirektören. Faktum är att vice ordförande i landstingsstyrelsen inte ens får bevilja eller neka landstingsdirektören semester.

Vi har fått ut de delegationsordningar som finns på Landstingets intranät. Det här bygger på en del formalia och vi ska försöka förklara detta så gott det går.

Som vi sa igår så har alla större organisationer och alla offentliga verksamheter något som heter ”delegationsordning”.

En delegationsordning är ett regelverk som fastställer vem som har rätt att fatta vilka beslut i en organisation. Till exempel så säger delegationsordningen vilka beslut som måste tas i styrelse, nämnd eller som kan fattas av tjänstemän osv.

Landstinget Västernorrland har flera olika delegationsordningar men den som är mest relevant är delegeringsordningen för landstingsstyrelsen.

Så vad säger delegationsordningen?

Det som vice ordförande i landstingsstyrelsen med största sannolikhet lutar sig mot när han försvarar avtalet med landstingsdirektören är en skrivelse i delegationsordningen där det står följande,

bild1

Detta är en aningens luddig formulering och det är tveksamt om det i ”arbetsgivarrollen” ingår att på eget bevåg säga upp och teckna tilläggsavtal med landstingsdirektören.

Men även om man går på landstingets linje så blir det fel.

Av den helt enkla anledningen att landstingsstyrelsen för närvarande inte har en ordförande. Det finns en vice ordförande men delegationsordningen är det tydligt att det är ordföranden som avses och ingen annan. Det står också tydligt att ordföranden inte kan delegera ansvaret till någon annan.

För även om till och med vi har kallat Erik Lövgren för ställföreträdande landstingsråd så finns det ingen sådan titel. I strikt mening är Erik Lövgren fortfarande bara vice ordförande för landstingsstyrelsen.

Det är bara landstingsfullmäktige kan utse ordförande för styrelser och nämnder och fullmäktige har ännu inte sammanträtt efter Elisabet Strömqvists avgång.

Visserligen kan landstingsstyrelsen själva inom vissa ramar förändra delegationsordningen men i handlingarna till det senaste mötet så ser vi inte att frågan om förändringar i delegationsordningen har behandlats (protokollet finns inte utlagt ännu från sammanträdet den 16/10).