Kan landstingsdirektörens generösa fallskärm vara felaktig?

Av | 20 oktober, 2015

Häromdagen kom nyheten om att landstingsdirektören säger upp sig själv och gör sin sista dag i samband med landstingsfullmäktige den 19/11.  Direktören ska ha meddelat sin önskan att lämna i förtid i samband med en middag med landstingsrådet Erik Lövgren under septembermånad.

Som en del av överenskommelsen får direktören en fallskärm som motsvarar en årslön, totalt ca 1,7 miljoner kronor (eller 2,2 miljoner med sociala avgifter).

Idag rapporterar att avtalet är väl generöst.

Eftersom direktören har sagt upp sig själv så har han bara rätt till 6 månaders uppsägningstid.

Det innebär att landstingsrådet har ingått ett avtal som innebär att landstingsrådet får ytterligare 6 månadslöner motsvarande 1,1 miljoner kronor (840 000 kr med sociala avgifter) utöver det som finns i avtalet.

I intervjun ställer sig det stf. landstingsrådet frågande till att han dragit på landstinget ökade kostnader och säger,

”– Jag försöker sköta mitt uppdrag utifrån ett visst mått av professionalitet. Man för en dialog. Om den slutliga bedömningen i dina ögon är att jag har gjort något fel så må väl revisorerna återkomma till det. Jag anser att jag har gjort rätt.”

Frågan är om ärendet har hanterats på ett korrekt sätt och om inte revisorer, landstingsstyrelse och landstingsfullmäktige inte har skäl att granska ärendet och mandat att till och med upphäva det generösa tilläggsavtalet.

Alla offentliga verksamheter har en delegationsordning. Där regleras bland annat i vilka instanser beslut om att ingå avtal ska fattas.

Till exempel är det vanligt att verksamhetschefer får ingå avtal upp till en mindre summa. Medan beslut om avtal som är större eller av mer principiell betydelse ska avgöras av politiska styrelser och ibland till och med av fullmäktige.

Frågan är om inte landstingsrådet har överträtt sin befogenhet när han ingått ett avtal som kommer att ge merkostnader på 1,1 miljoner kronor?

OBS! Det är full möjligt att avtalet ingåtts på ett korrekt sätt. Den som har tillgång till landstingets delegationsordning får gärna komma med rätt uppgifter.

OM det nu i efterhand visar sig att landstingsdirektören har fått sparken så är även här frågan om delegationsordningen relevant. Eftersom det är landstingsstyrelsen som anställer borde det även vara landstingsstyrelsen som avskedar. Det innebär med andra ord att det finns en landstingsdirektör som saknar politiskt stöd.