FAKTA: Sollefteå sjukhus klarar sin budget

Av | 15 oktober, 2015

Gång på gång har vi hört representanter från landstingsledningen peka på att det är underskotten i specialistvården som är problemet. Gång på gång har Sollefteå sjukhus pekats ut som boven.

Samtidigt har landstinget vägrat att lämna ut siffror på vart pengarna ”rinner ut”. Istället har man pekat på att det är vårdområden, länskliniker och att det inte finns några siffror för verksamheterna på respektive sjukhus efter 2012.

Men det var inte sant.

Nu kommer siffror från landstingets egna ekonomisystem som visar att specialistvården på Sollefteå faktiskt visar ett överskott. Specialistvården på Sollefteå sjukhus klarade sig 5,4 miljoner bättre än budget 2014.

Tittar man på jämförbara enheter på respektive sjukhus var resultatet för Ö-vik och Sundsvall sammanlagt nästan -60 miljoner. Att Sollefteå sjukhus går 5,4 miljoner bättre än budget samtidigt som specialistvården backar med 292 miljoner visar att uppenbart att det inte är i Sollefteå som landstingets underskott finns.

Här ser utfallet ut mot budget på Sollefteå sjukhus år 2014,

Namnlös

Akutmottagningens -6 miljoner kan också förklaras i att det pågår en interndiskussion om en skuld som primärvården har på 3,5 miljoner till akutmottagningen.

Inom specialistvården klarar sig Sollefteå sjukhus på avdelning efter avdelning bättre än länets två andra sjukhus. Nu talar vi inte om relativa tal eller annat utan om resultat mot de ramar som man har tilldelats till jämförbara verksamheter.

Det här är egentligen sensationella siffror eftersom landstinget under hela processen har förnekat att de har funnits Att siffrorna nu kommer fram är ett oerhört slag mot trovärdigheten för de utgående Elisabet Strömqvist och Anders L Johansson men också för förvaltningschefen Margareta Rödén, Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Ewa Back samt stf. landstingsrådet Erik Lövgren.

Dessa personer har drivit på en dålig underbyggd process med uppenbarligen dåliga underlag. Men ingen av dem har heller begärt att få in redovisning på hur underskotten förhåller sig på respektive sjukhus.  Det är ett oerhört märkligt förfarande. Att inte veta vart pengarna rinner ut men ändå gå fram med drastiska nedskärningar.

Ställföreträdande landstingsrådet Erik Lövgren säger att han inte är inte har sett siffror för efter 2012 och att han ”faktiskt är mer intresserad av framtiden”.  Samtidigt som han gång efter annan pekar på historiska underskott i specialistvården som anledning för att vidta åtgärder. Men uppenbarligen vet han inte vart pengarna rinner ut.

I en insändare den 11/9 skriver Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Ewa Back följande i en insändare med rubriken ”Det här är fakta i sjukhusdebatten”,

”I debatten har det påståtts att Sollefteå sjukhus håller sin budget medan Sundsvalls sjukhus inte gör det. De fakta som finns på sjukhusnivå är från 2012…”

Uppenbarligen var det inte fakta. Det fanns siffror även efter 2012.

Detta väcker även en del frågor.

Varför har politikerna inte själva begärt att få in dessa uppgifter nu när de visar sig finnas? Och om de har begärt in det varför har de inte fått dem? Men än värre är om de har begärt in dem och fått men ändå valt att inte redovisa dessa.

Detta är inte särskilt bra för trovärdigheten för någon av aktörerna i den här processen.