FAKTA: Landstingsskatten i Västernorrland är ett av landets lägsta

Av | 13 oktober, 2015

Under hela processen har landstingsledningen hävdat att ekonomin i landstinget är så dålig att höjda skatter inte kommer att hjälpa. Som argument för detta har man lyft fram att skatten i Västernorrland har höjts med 1,98 kr mellan 1997-2015 och att ekonomin trots det inte går ihop.

Ställföreträdande landstingsrådet Erik Lövgren har vid ett flertal tillfällen använt sig av 1,98 kr i skattehöjning sedan 1997. Bland annat här,

Skärmavbild 2015-10-12 kl. 23.17.44

Problemet är att det inte stämmer. Återigen blandas äpplen och päron ihop och felaktiga siffror presenteras som fakta.

Sanningen är att 1,98 kr har inget med landstinget Västernorrland att göra. Utan 1,98 kr är höjningen av landstingsskatten generellt i hela Sverige. Där har man räknat in Västra Götalandsregionen som höjt skatten med 4,58 och Jämtland som faktiskt har en lägre skatt idag jämfört med 1997. Slår man ihop befolkningen totalt så betalar svensken generellt 1,98 kr mer i landstingsskatt 2015 än 1997.

Skattehöjningen i landstinget Västernorrland har varit betydligt lägre än så. Jämfört med 1997 har landstingsskatten höjts med knappt 1 krona (0,99 öre) mellan 1997-2015.

skatt

Det finns 21 regioner/landsting i Sverige och skattehöjningen i Västernorrland sticker inte alls ut. Utan Västernorrland tillhör mittenskiktet och kommer först på en 13e plats när landstingen rankas efter hur mycket man höjt skatterna med. Det är ganska lite med tanke på medelålder och vårdbehov som finns i länet.

Sanningen är att Landstinget Västernorrland har det näst lägsta skatten i hela Sverige. Landstingsskatten är så låg i Västernorrland att även om skatten höjs med 80 öre så kommer Västernorrland fortfarande ha lägre skatt än Stockholm, Örebro och Gävleborg. Samtidigt förs diskussioner om skattehöjningar i Norrbotten, Uppsala och Västerbotten.

Lskatt

På Twitter ställde Erik Lövgren frågan varför Gävleborg klarat sig utan underskott de senaste fyra åren.

Skärmavbild 2015-10-12 kl. 23.30.26

En förklaring kan komma här.

År 2012 höjde Gävleborg sin skatt med 26 öre och sedan höjde man skatten med 8 öre år 2013. Även Gävleborg har flyttat över hemsjukvården från landstinget till kommunen och trots det har man 0,82 öre högre skatt än Västernorrland.

Hade Västernorrland haft samma skattenivå som Gävleborg så skulle landstinget Västernorrlands resultat varit plus 1,5 miljarder kronor under åren 2011-2014 istället för -390 miljoner kronor.

Här kan man se hur resultatet för Landstinget Västernorrland hade kunnat se ut under samma 4 års period med samma skattesats som Region Gävleborg.

GävleVnorrland