FAKTA: Ett landsting kan inte gå i konkurs eller tvångsförvaltas

Av | 11 oktober, 2015

Igår (10/10) så blev det klart att landstingsrådet Elisabet Strömqvist inte har förtroende i sitt eget parti och därmed kommer att behöva lämna sin post.

Men i en sista intervju så slår hon återigen ett slag för besparingsförslaget och hotar med att om inget görs kommer staten att gå in och lägga ner allt i Sollefteå och Örnsköldsvik.

”Det finns de som pratar om tvångsförvaltning, och då är jag inte säker på att vare sig Sollefteå eller Örnsköldsvik kan finnas kvar överhuvudtaget”

Detta är givetvis trams och är ett exempel på hur ohederlig argumentationen varit från landstingsledningen under den här processen.

Oss veterligen har inget landsting har i modern tid tvångsförvaltats eller satts i konkurs. Det finns goda skäl till det och det är helt enkelt för att det är omöjligt.

Vi har i grundlagen fastställt kommunalt självstyre som även gäller för landstinget. Ska en kommun eller landsting tvångsförvaltas så krävs det en grundlagsändring. Staten kan visserligen förstatliga sjukvården men då upphör alla landsting att upphöra och staten tar över ansvaret.

ENDA gången tvångsförvaltning varit på tapeten och diskuterats när det kommer till kommuner och landsting gällde Haninge kommun i början av 1990-talet och finanskrisen. Det tack vare mindre lyckade investeringar som det kommunala bostadsbolaget hade gjort. Men även då undveks tvångsförvaltning.

Ett landsting kan inte heller gå i konkurs. Det är inte juridiskt möjligt. Så länge det finns människor som betalar skatt och det finns ett skatteunderlag så kan inte en kommun eller landsting gå i konkurs.

Däremot kan kommunala och landstingsägda bolag kunna gå i konkurs.

Detta borde ett landstingsråd veta.

Med det sagt så betyder det inte att återkommande underskott kan tolereras. Det betyder bland annat högre upplåningskostnader och sämre möjligheter att investera. Men också att skulderna skjuts upp till kommande generationer.

Den nivå som f.d landstingsrådet och en del politiker i landstinget har lagt debatten på om ”konkurs” och ”tvångsförvaltning” och ”lagkrav” på att återställa underskott är inte seriöst.