FAKTA: Vården i Sollefteå är billigare

Av | 4 oktober, 2015

Gång på gång hör man tjänstemän från landstinget hävda att man inte har ”råd” med Sollefteå sjukhus. Det dem inte berättar är att om man använder samma metod för att beräkna kostnader för sjukvården (DRG) som Landstinget Västernorrland gör så är det tydligt att slutenvården på Sollefteå sjukhus är billigast i länet.

Siffrorna från tabellen nedan är från Socialstyrelsen tar hänsyn till medelålder, medelvårdstid och andelen som är över 75 år så blir det tydligt att slutenvården på Sollefteå sjukhus är billigast i länet.

Tabell

I Socialstyrelsens siffror så ser man att 37% av Sollefteå sjukhus patienter är över 75 år. Samt att medelåldern bland patienterna på Sollefteå är högst i länet och att det ger också längre medelvårdstid (räknat i dagar). Tar man detta i beaktande är vården i Sollefteå billigast i länet.

Den sista kolumnen i tabellen är medelvikten. Antalet producerade DRG-poäng dividerat med antalet vårdtillfällen. Högre vikt indikerar större kostnad.

Det här...