Gästinlägg – ”Ett katastrofalt feltänk”

Av | 29 september, 2015

I Facebookgruppen ”Sollefteå Framtidens Akutsjukhus” cirkulerar ett inlägg av Mattias Rösberg som har gjort en grundlig analys av landstingsdirektör Anders L Johanssons presentation från en presskonferens den 18:e september i år.

Vi har fått Mattias tillstånd att publicera texten i sin helhet här på lvnleaks.se. Det är ett långt material men definitivt värt läsningen!
(Materialet går även att läsa i PDF-format via den här länken: Ett katastrofalt feltänk_brev)

Landstingets Västernorrlands ”Insatsplan” – Ett katastrofalt feltänk

Denna redogörelse baseras på landstingsdirektör Anders L Johanssons presentation ”Landstingets svåra ekonomiska läge”, som han redovisade på en presskonferens den 18 september i år.

Anledningen till att jag skriver min redogörelse är att jag i mitt arbete som utredande tjänsteman på ett stort skogsindustriföretag dagligen arbetar med analys av fakta. Detta ger mig också en stor vana i att se när fakta används på ett korrekt respektive felaktigt sätt. När fakta används på ett felaktigt sätt så ingår det i mina arbetsuppgifter att kliva fram och tydliggöra detta. Därför är det för mig naturligt att göra samma sak när en presentation, som berör allas grundläggande trygghet i hela vårt län, använder fakta som döljer ett grundläggande feltänk.

Jag kommer nu att visa Dig hur landstingsdirektören använder sina fakta, vad det leder till och vad som behöver göras i stället.

Utgångsläget – Kalla fötter!

Bokslutet för 2014 var -221 miljoner. Eftersom bokslutet var negativt så knyckte det av Landstingets pengareserv. Kvar i pengareserven fanns efter bokslutet ungefär 1,1 miljarder.

Bokslutet för 2015 har inte kommit än, vilket naturligtvis beror på att året ännu inte är slut. Men landstingsdirektörens presentation visar att han räknar med att landstinget går back även i år. Presentationens prognos säger att bokslutet för 2015 kommer att bli -237 miljoner. Detta knycker naturligtvis ännu mer av Landstingets pengareserv, som vid årets slut då är under miljarden.

Detta betyder alltså att Landstinget kommer att ha tappat ca 460 miljoner ur sin pengareserv på bara två år. Landstinget får då kalla fötter. Detta måste landstingsdirektören göra något åt!

Prognosen – Ett högtryck i utförsbacke!

Landstingsdirektörens presentation redovisar hur det kommer att gå de närmaste åren. Med närmaste åren menas fram till och med 2018, vilket jag för övrigt har svårt att inte tolka som tidpunkten för nästa val. Så här räknar landstingsdirektören med att det kommer gå varje enskilt budgetår om inget görs:

Där siffrorna -221 miljoner och -237 miljoner för 2014 och 2015 redan nämnts.

Egentligen är detta en fantastisk prognos. Här står högsta chefen för länets största företag efter 5 år vid makten och redovisar själv att han har lyckats skapa en situation där ekonomin backat 2 år i rad för att därefter skena med i snitt 32 % år till år de kommande 3 åren! Detta skulle i näringslivet naturligtvis vara skäl för omedelbart avsked.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

-221 milj

-237 milj

-305 milj

-403 milj

-541 milj

-725 milj

Åtgärden – Sämre tillgänglighet!

I stället för att lösa att ekonomin skenar, vilket innebär att landstingsdirektören måste titta på varför ineffektiviteten och kostnaderna ökar så dramatiskt, så föreslår han en alternativ åtgärd. En insats, som innebär ett minskat vårdutbud, samt att därefter ta mer betalt av oss skattebetalare. Detta är naturligtvis mycket enklare än att ta itu med de egentliga problemen. Insatsen kallar landstingsdirektören: ”Insatsplanen”

Åtgärden – Sämre tillgänglighet och mer betalt!

I presentationen så tänker sig nu landstingsdirektören att spara pengar med hjälp av sin insatsplan. Detta genom att skära ner och spara 120 miljoner kronor om året i vården. Utöver detta så skall han spara 30 miljoner på Landstingsservice. Han räknar också med 50 miljoner i ”strukturella besparingar”.

Så då är det dags att summera: 120+30+50 = +200 miljoner, men vänta nu – det skulle ju gå ca -240 miljoner redan i år och sedan brakar det ju bara iväg! Just det, därför tar han till en 70-örig skattehöjning 2016, för att plåstra över så att det inte syns! Det beräknas tillföra 350 miljoner per år.

Med insatsplanen och skattehöjningen 2016 så revideras Landstingets förväntade resultat för varje enskilt budgetår till:

Konsten – Trolla med andras pengar och kliva av i tid!

Som du sett så trollar landstingsdirektören allt vad han kan för att få till positiva resultat ända bort till 2018, trots att ekonomin egentligen skenar. Nu ser Du som läser detta att det har smugit sig in ett extra år i tabellerna. År 2019 redovisades aldrig i landstingsdirektörens presentation. 2019 är dock väldigt lätt att beräkna. Eftersom inget görs åt grundproblemet med den skenande ekonomin, så kommer 2019 likväl som åren före att vara 32 % sämre än året före. Så med landstingsdirektörens sätt att räkna så skulle resultatet för 2019 (se första tabellen under rubriken ”Prognosen – Ett högtryck i utförsbacke!”) bli smått hysteriska -725 miljoner!!! Genom att därefter summera raderna med insatsplan och skattehöjning precis som landstingsdirektören gör, så blir resultatet 2019: -175 miljoner.

Vill Du se hur detta räknas och själv prova hur olika scenarier slår in i landstingsdirektörens sätt att räkna? Klicka här. Med ditt Google-konto får du tillgång till ett excelark.

Hur kan 2019 bli så negativ? Insatsplanen är ju fullt utvecklad OCH vi har höjt skatten med 350 miljoner per år! Jo, det beror på att Landstingets skenande ekonomi har ätit upp, och mer där till, de pengar som sparats i insatsplanen och tagits in på skattehöjningen. Alltså sitter vi skattebetalare år 2019 på åskådarplats för en ny vända i Landstingets trolldans, men det är ju efter valet – och därmed någon annans problem. Landstingsdirektörens kontrakt sträcker sig förresten till december 2017 så han har lämnat långt innan 2019.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

-221 milj

-237 milj

+100 milj

+97 milj

+9 milj

-175 milj

Konsten – Att presentera en besparing!

Så det var det hela då? Ja, om det ändå vore så väl. För vi måste nog faktiskt ta en titt på hur landstingsdirektören räknar en besparing i insatsplanen. En sak är säker – han räknar inte som vanligt folk!

Låt mig visa detta i exempelform. Vi kan ta nedskärningen av barnkliniken/kvinnokliniken i Sollefteå som ett exempel. Här skall 30 miljoner av de totalt 120 miljoner som skall sparas tas. Man räknar så här:

Idag så kostar denna verksamhet 64,5 miljoner. Man tänker sig nu att få lös de 30 miljonerna genom att spara 20 miljoner i personalkostnader, 5 miljoner i stafettkostnader samt minskade omkostnader på 5 miljoner. De 5 miljonerna för stafettkostnaderna är förresten samtliga idag förekommande stafettkostnader på barnkliniken/kvinnokliniken i Sollefteå.

Eftersom all verksamhet inte tas bort, utan ”bara” förlossningsavdelningen, så kvarstår 34,5 miljoner i kostnad för barnkliniken/kvinnokliniken i Sollefteå.

Besparingen – Hissad flagg i luftslottet!

Hade jag nu jobbat på Sundsvall eller Ö-viks sjukhus så hade jag blivit vansinnig. För det finns ju inte en enda krona avsatt till någon förstärkning där. Det betyder alltså att de två sjukhusen måste ha en otrolig sammanlagd överkapacitet idag som kan ta alla Ådalens förlossningar! Räknar man med att hälften av Sollefteå sjukhus förlossningar skulle komma att ske i Sundsvall och andra hälften skulle komma att ske i Ö-vik, så innebär det drygt 10 % ökade förlossningar i Sundsvall och ca 30 % ökade förlossningar i Ö-vik. Om dessa reservkapaciteter finns på Sundsvalls och Ö-viks sjukhus så borde det gå att spara multum av pengar på förlossningarna på dessa sjukhus redan nu, vilket vi skattebetalare naturligtvis inser är trams. Apropå trams, så kommer det, som du lade märke till, inte att finnas en enda stafettinhyrd personal kopplad till ådalsbornas förlossningar på de två kvarvarande sjukhusen, för det är fullständigt bortsparat.

Eftersom man lätt inser det omöjliga i det här så förstår man att alla länets invånare, oavsett hemkommun(!!!!), riskerar att tvingas utomläns vid förlossning på grund av kapacitetsbrist. Det kommer inte att bli billigt för Landstinget! Alla inser ju att ”besparingen” på förlossningen i Sollefteå bara är ett luftslott.

Och då har jag bara redovisat ”besparingen” på barnkliniken/kvinnokliniken i Sollefteå! Det ”sparas” ju på annan verksamhet på precis samma sätt, men jag tror att ni fattar detta nu. Landstings- direktören räknar med minskningen i kostnad på ena stället, men han tar inte med ökningen av kostnad på andra stället!

Historien upprepar sig – Skutan mot botten igen!

Eftersom besparingarna i insatsplanen är trams och aldrig kommer att infrias så kommer Landstinget långt innan 2019 att ha börjat gå back igen. Och då sitter vi skattebetalare där. Du och Jag igen. Som så många gånger förr – Landstinget går back och det skall sparas och skattehöjas.

Situationen – Nu är det allvar Landstinget!

Avbryt omedelbart insatsplanen för den bygger på ett grundläggande feltänk. Höj däremot skatten för att köpa tid. Höjs skatten planenligt med 70 öre så köper sig Landstinget därigenom ytterligare drygt 1 års värdefull tid. Tid som måste användas för att genomföra en genomtänkt och hållbar insats. Denna tid måste Landstinget använda för att ansvarsfullt och långsiktigt ta itu med den skenande ekonomin. Frågan som måste ställas är – hur har nuvarande situation uppstått och vad kan göras åt den? Pengarna läcker ju uppenbarligen ut ur Landstinget som vatten ur en sil. Verksamheten måste genomlysas uppifrån och ner. Är kansliet optimalt bemannat? Vilka verksamheter på sjukhusen går back utifrån vad de skall kosta – vad kan göras där? Inför ledningsstrukturer på sjukhusen som får stå till svars för ekonomin. Ju närmare sjukhuset som styrningen sitter desto bättre. Ha täta uppföljningar. Inför förslagsverksamhet för att optimera resurserna. Fråga personalen vad som kan göras bättre och/eller billigare. BÖRJA DRIVA DET FÖRETAG SOM LANDSTINGET ÄR!

Tyvärr så måste jag slå fast att nuvarande ledare, Anders L Johansson, härmed har bevisat att han inte är mannen att ta Landstinget ut ur den situation som han själv har skapat. Att den politiska ledningen inte själva ser detta är beklämmande, men det finns ju 77 landstingspolitiker till som tur är. De måste nu kliva fram och ta sitt ansvar för att styra upp det här och först av allt skrota insatsplanen! Det är deras skyldighet mot oss skattebetalare i Västernorrland.

Mattias Rösberg
Skattebetalare i Västernorrlands län