FAKTA: Överbeläggningarna på Sundsvalls sjukhus kommer att öka

Av | 29 september, 2015

I olika sammanhang så har tjänstemännen inom landstingsledningen hävdat att man kommer att kunna hantera de extra patienter som kommer från Ådalen till Sundsvalls sjukhus. Fakta är att Sundsvalls sjukhus idag har stora problem med överbeläggningar. Hela 8,7 överbeläggningar per 100 disponibla vårdplatser.

En bärande tanke hos tjänstemännen är att kunna lösa överbeläggningar genom att skjutsa patienter till Hudiksvalls sjukhus. Fakta är att Hudiksvalls sjukhus också har stora problem med överbeläggningar. Hudiksvall har de fjärde högsta överbeläggnings siffrorna i landet med 7,3 överbeläggningar per 100 disponibla vårdplatser.

Topp 4 i landet när det kommer till överbeläggningar, antal överbeläggningar per 100 disponibla vårdplatser under augusti 2015,

Eskilstuna sjukhus        8,8
Sundsvalls sjukhus        8,7
Kungälvs sjukhus           7,8
Hudiksvalls sjukhus      7,3
Sverigesnitt                     3,4

Mer sannolikt är att resvägarna för patienterna på Sundsvalls sjukhus kommer att bli långt längre men också att överbeläggningarna på sjukhuset kommer att öka.

Överbeläggningar på Hudiksvalls sjukhus senaste året

Överbeläggningar senaste året Hundiksvalls sjukhus

Överbeläggningar på Sundsvalls sjukhus senaste året

Överbeläggningar Sundsvalls sjukhus