MYT: Förslagen kommer att minska beroendet av stafetter

Av | 21 september, 2015

Ett av de bärande argumenten från landstingsledningen om sparpaketet har varit att man måste minska stafettkostnaderna som prognostiseras till 260 miljoner kronor i år.

Men enligt de ”kalkyler” som landstingsledningen till slut släppte i fredags visar att huvudpunkten ligger på att minska personalkostnaderna medan stafettkostnaderna förändras enbart marginellt.

Tvärtom visar landstingsledningens egna kalkyler att de 160 miljoner som ska sparas ska göras på främst den egna personalen. Hälften av besparingen sker på den egna personalen (82,5 miljoner) medan stafettkostnaderna beräknas minska med enbart 24,5 miljoner kronor.

De grovhuggna kalkylerna finns att hitta här.