MYT: Förslaget innebär att massuppsägningar kan undvikas

Av | 17 september, 2015

Från flera håll har det framförts att man tänker genomföra besparingarna utan att genomföra stora massuppsägningar. Eftersom patienterna och vårdbehovet inte försvinner så behövs personalen och landstinget har redan idag svårt att rekrytera, till del på grund av den egna personalpolitiken.

Men allt tyder på att landstinget kommer att behöva säga upp hundratals kirurger, läkare, sjuk- och undersköterskor om förslaget går igenom.

Den 17/9 lämnades ett 12-sidigt upprop till landstingets kansli för diarieföring. I uppropet konstaterar hundratals anställda på Sollefteå sjukhus att de inte kommer att följa med sin arbetsgivare om förslagen att kraftigt nedmontera Sollefteå sjukhus går igenom.

Det innebär att går förslaget igenom kommer landstinget att behöva säga upp hundratals anställda. Den hårt pressade personalen på Sundsvalls sjukhus kommer att behöva hantera ännu fler och än mer vårdkrävande patienter (äldrebefolkning) och det med minimal personalförstärkning.

Upprop