MYT: Nedläggning av Härnösands sjukhus gav en besparing

Av | 16 september, 2015

Sanningen är att vi faktiskt inte vet eftersom ingen riktigt utvärdering har gjorts om effekterna på långsikt. Även den gången accepterades kortsiktiga ekonomiska kalkyler.

Det rimliga hade varit att göra en rejäl utvärdering av effekterna av nedläggningen av Härnösands sjukhus och dess konsekvenser innan man föreslår nedläggning av ännu ett sjukhus.

Även om det inte är helt jämförbart med tanke på Härnösands närhet till Sundsvall och relativt goda infrastruktur, så är lärdomar och erfarenheter från tidigare processer viktiga.

Det är däremot svårt att hitta några belägg för att nedläggningen av Härnösands sjukhus har gett några positiva ekonomiska effekter.

Anledningen till att landstinget efter den första rundan av nedmontering i Härnösand kunde redovisa svarta siffror under några år berodde på en skattehöjning på 0,6 kronor.

Den effekten avtog efter några år och underskotten fortsatte. I nästa omgång lades sjukhuset till slut ner och skatten höjdes denna gång med 0,3 kr.

Nu är landstinget på väg att göra exakt samma misstag igen. Ett hastigt beslut om kraftiga nedskärningar kombinerat med stora skattehöjningar som kommer att räcka i något år innan man ger sig på nästa sjukhus.

Härnösands sjukhus och ekonomiska effekter