MYT: Stora sjukhus är bättre

Av | 14 september, 2015

Det är sant att viss högspecialiserad vård är bättre att bedriva i större regioner. Men det rör sig om väldigt specifika behandlingar och särskilda specialiteter.

Vi har däremot inte hittat någon entydig forskning på att större sjukhus skulle vara bättre än små. Tvärtom, pekar de flesta studier som vi hittat att mindre sjukhus kan vara bättre för såväl ekonomin som patient nöjdheten. Dessutom pekar det mesta på att små sjukhus är bättre än stora för utbildning av framtida läkare.

Utdrag ur artiklar,

Artikel i ansedda The Lancet konstaterar att små BB och kvinnoklinker kan vara bättre än stora, 

”It is also possible that there is an advantage, particularly for normal birth-weight children, in being born in smaller obstetric units. There is no evidence that a satisfactory outcome depends on a minimum number of deliveries.”

WHO konstaterar att det inte finns bevis fö ratt hävda att större sjukhus är effektivare och billigare,

”It is tempting to think that larger hospitals are more cost-effective than smaller ones because of the operation of economies of scale. However, the evidence does not back up this belief. While increasing hospital size can cut costs for some specific procedures, such economics are exhausted at a relatively small size.”

Studie i International journal of surgery konstaterar att mindre sjukhus är bättre på att utbilda framtida kirurger. 

Erfarenhet av sjukhussammanslagningar i Sverige till större enheter,

”The employees believe the merger has neither generated economy of scale advantages nor substantial quality improvement. Instead, it seems more rewarding to promote cross-functional collaboration together with clinical specialisation. Needs for both integration and differentiation could thereby be fulfilled.”