MYT: Problemet är väl att alla vårdanställda har blivit så giriga!

Av | 13 september, 2015

Det är svårt att ha en synpunkt på. Men givetvis borde landstinget också se över sin roll som arbetsgivare.

Med jämna mellanrum gör organisationen medarbetarundersökningar där medarbetarna får tycka till om sina arbetsplatser, chefer, ledning och styrning. Där kan man se att medarbetarna ger ledning och styrning av organisationen ett sämre betyg. Men värst i sammanhanget är att medarbetarna anser att dialogen är obefintlig.

Faktum är att när man tittar på hur medarbetarna har bedömt chefskapet så har samtliga områden blivit sämre än 2012.

Att starta och driva igenom en sådan process utan dialog med sina medarbetare förbättrar givetvis inte bilden av landstinget som en god arbetsgivare.

Hämtad från landstingets årsredovisning 2014

Hämtad från landsingets årsredovisning för 2014