FAKTA: Har vi råd med 3 sjukhus i länet?

Av | 13 september, 2015

Vi kan konstatera att det finns län såsom Kalmar med mindre befolkningsunderlag som har tre akutsjukhus. Men en mycket mindre administration, i Kalmar finns nämligen 100 personer färre som jobbar med administrativa frågor som inte är kopplade till vården.

Vi vet också att centralisering inte alltid är lönsamt. Erfarenheter från Jämtland visar att det inte är lönsamt att centralisera vården till en ort. Att större enheter också kan innebära ökade kostnader.

I samtal med tidigare högre chefer på landstinget Västernorrland pekar samtliga på att behovet av långsiktighet och systematiskt arbete. Att drastiska sparpaket som ska forceras igenom tenderar att bli dyrare än man beräknat och besparingen mindre.

Istället pekar samtliga på att landstinget först måste identifiera vart ”blödningen” finns för att sen starta ett systematiskt arbete tillsammans med cheferna. För att köpa sig tid föreslås därför en skattehöjning samt en medföljande plan för hur och när ekonomin ska vara i balans så att skatterna därmed återigen kan sänkas.