FAKTA: Är vården i Sollefteå dyrare?

Av | 12 september, 2015

Svaret är att vi faktiskt inte vet riktigt. Landstinget baserar sina uppgifter på det hårt kritiserade ”DRG” måttet. Ett mått som många landsting övergett men som också organisationer som SKL pekar på kan vara missvisande eftersom rapporteringen kan skilja sig åt mellan sjukhusen.

Vi vet också att chefsläkare och andra inom landstinget Västernorrland pekar på att man inte har prioriterat rapporteringen av DRG eftersom det har saknats tid och resurser. Det borde leda till att man drar slutsatsen att enbart DRG inte är fullgott sätt att mäta kostnadseffektivitet på.

Socialstyrelsen pekar också på att DRG resultaten kan skilja sig mycket åt mellan sjukhusen. Bland annat nämns att patienternas medelålder, livssituation och klinikens del i vårdkedjan spelar roll.

Tillexempel,

Alva 63 år opererar sina knän på ortopedin i Sollefteå. Efter operationen får hon en infektion. Eftersom Sollefteå saknar en infektionsavdelning ”belastas” ortopedin för kostnaden för den ytterligare vård hon behöver.

Erik 55 år opererar sina knän på ortopedin i Sundsvall. Även han får en infektion men kan flyttas till infektionsavdelningen eftersom Sundsvalls sjukhus har en sådan. Det betyder att ortopedin och infektionsavdelningen kan ”dela” på Eriks kostnad.

Äldre patienter = dyrare vård

Enligt siffror från Socialstyrelsen år 2013 är patienterna på Sollefteå sjukhus i genomsnitt mycket äldre än de i Sundsvall och Ö-vik,

Medelålder
Sundsvall         55,73 år
Örnsköldsvik   59,08 år
Sollefteå          63,77 år

Så ser förhållanden ut i nästan samtliga grupper, medelåldern för patienterna i Sollefteå är mycket högre.

Sanningen är att 37 % av patienterna i Sollefteå är över 75 år medan samma siffra för Sundsvall är 26 % och Ö-vik 32 %.

Det gör att medelvårdtiden också blir högre. I Sundsvall är medelvårdtiden 3,89 dagar, i Ö-vik 4,41 och i Sollefteå 4,64.