MYT: Det är bara stafettläkare i Sollefteå och Ö-vik

Av | 12 september, 2015

I en tidningsartikel påstås det 70 % av stafettläkarveckorna utförs i Sollefteå och Ö-vik. Det som lämpligen utelämnades är att de verksamheter som landstingsledningen nu vill avveckla i Sollefteå är de som har minst behov av stafetter.

T.ex. är ortopedin full bemannad och har inga behov av stafetter. Sanningen är att de hotade verksamheterna, kvinnokliniken, Ortopedin, kirurgin och operationscentrum har behov av 65 veckor med stafetter under 2015. Det är ungefär hälften av det som medicinavdelningen i Sundsvall har.

Räknar man kostnaderna för inhyrd personal inom specialistvården så fördelade sig kostnaderna så här för 2014,

Sundsvall 70,1 miljoner kronor

Örnsköldsvik 34,8 miljoner kronor

Sollefteå 20,1 miljoner kronor

Märkligt är också att tjänstemännen föreslår att Sollefteå sjukhus får ett ”visst utökat” uppdrag inom områden som det idag helt saknas verksamhet eller där behovet av stafetter är som störst.

Idag är läkarbehovet störst inom primärvården där ett stort antal distriktsläkare saknas. Där har landstingsledningen ännu inte lyckats visa på en lösning.