Author Archives: lvnleaks

Efter desperation kommer lögner och påhitt!

När hot och maktspråk inte fungerar så är det dags att gå över till rena lögner.

På Facebook hävdar Socialdemokraternas Jenny Bjerkås att om det blir maktskifte så väntar ”generella spar”.

ska%cc%88rmavbild-2016-10-22-kl-19-55-44

Det är inget annat en lögn.

Inget parti i fullmäktige har hävdat att Socialdemokraternas misslyckade process ska ersättas med ett generellt spar. INGET.

Inget parti har heller någon gång under mandatperioden yppat orden ”generellt” och ”spar” i samma mening.

Detta vet Jenny Bjerkås och Socialdemokraterna mycket väl om. Sossarnas problem är att om man erkänner det så erkänner man också att det finns alternativa vägar till besparingen.

Det som oppositionen hävdat under hela mandatperioden är att om man ska spara pengar så är det nödvändigt att ha ett paket av besparingar att ta ställning till.

Istället har Socialdemokraterna valt en process som innebär nästan 100%ig fokus på Sollefteå och där man hittills lyckats få fram förslag på att spara 20-30 miljoner av 160 miljoner. Var resterande 130 miljoner ska sparas vet ingen.

Innan fullmäktige tar ställning till att spara 20-30 miljoner så kan det vara bra att veta om beslut man tas idag kommer att påverka framtida förslag.

Helt enkelt, det vore bra med en helhetssyn. Kryddat med lite dialog fri från maktspråk och lögner.

Kritiken mot processen finns också inom stora delar av Socialdemokratin i länet, däremot har partiet nu målat sig in i ett hörn och enda alternativet är tydligen maktspråk och lögner.

Bypolitik….

Det ska också sägas att Jenny Bjerkås är ledamot i Socialnämnden i Sundsvall. Den nämnd som mellan januari – augusti i år redovisade ett underskott på nästan 90 miljoner kronor.

Tips till Jenny Bjerkås är att föreslå nedläggning av ett par äldreboenden i Sundsvall och berätta för de äldre och medborgarna att ”allt kan inte göras överallt”.

Desperation inom Socialdemokraterna växer

Utspelet från Roger Johansson (S i Sundsvall) som inte var förankrad i resten av partiet, att Socialdemokraterna kommer att lämna makten ifall förslaget om nedläggning av BB i Sollefteå INTE går igenom osar desperation.

Hotet är också ett slag i luften av flera skäl,

  1. Frågan handlar inte om att BB i Sollefteå ska vara kvar i all evighet. Det förslag som hela tiden har ställts mot total nedläggning är att utreda om en sammanhållen vårdkedja kan ge större besparingar och bättre vård. Motståndarna vill ha en respit på 6 månader.Under dessa sex månader ska dessutom kommunerna i Ådalen täcka kostnaderna eller den besparing som landstinget hade hoppas göra under 6 månader.
  2. Den totala besparingen uppgår till 15 miljoner det är 1,8 promille av landstingets budget. Det är alltså kaffepengar i sammanhanget, det samtidigt som Socialdemokraterna ännu inte meddelat hur de tänker spara övriga 130-140 miljoner på specialistvården.
  3. Socialdemokraterna har nästan egen majoritet i landstinget. De kan med andra ord inte ”lämna makten” i landstinget i annat än att kalla till nyval. Det sossarna kan hota med är att landstingsrådet Erik Lövgren kommer att få gå och någon ny får ta vid. Med tanke på hur omtyckt landstingsrådet är kan hotet inte formuleras på det sättet, eftersom flertalet skulle ta det som ett löfte.

Mediegruppens fakturor till Sundsvalls kommun

Den här bloggen har tidigare publicerat uppgifter om Mediegruppens generösa avtal med Landstinget som ger PR-konsulterna 1 250 kronor i timmen. Och att Mediegruppen under ett år fakturerat Landstinget Västernorrland cirka 1 miljon kronor.

Affärerna har varit så blomstrande att Gullers Grupp AB om äger Mediegruppen AB insett potentialen i Västernorrland och startat ett regionkontor i Sundsvall. Ett kontor som kommunalrådet Peder Björk var med och invigde med ett stort kalas.

Att Peder Björk var inbjuden till kalaset var ingen slump.

För allt sedan maktskiftet är Sundsvalls kommun goda kunder till den av Gullers Grupp AB ägda Mediegruppen AB.

Sedan den första januari 2015 har Mediegruppen skickat fakturor som motsvarar en totalsumma på 550 553 kronor till Sundsvalls kommun. Det medborgarna i Sundsvall har fått är bland annat medietränade politiker och något som heter ”processledning” för politiker och tjänstemän.

Till exempel i februari 2015 nästan direkt efter maktskiftet i Sundsvall genomför Mediegruppen medieträningar för politiker i Sundsvall, för det mottog Sundsvalls skattebetalare en faktura på totalt 98 945 kronor. Den 12/1 2016 skickar Mediegruppen återigen en faktura på totalt 63 125 kronor och denna gången för ”processledning för politiker”.

Friserar länsklinikchefer fakta beroende vem som efterfrågar?

Vid ett flertal tillfällen har det avslöjats hur Landstinget Västernorrland gör sitt yttersta för att begränsa insyn och granskning. Vi kan nu avslöja ännu ett exempel på försvårandet av granskning.

När en medborgare hör av sig för att få tag på material i samband med förslaget att avveckla BB i Sollefteå får medborgaren nej av länsklinikchefen Marju Dahmoun.

Med argumentet att materialet är under beredning och därmed arbetsmaterial.

Länsklinikchefen fortsätter och börjar ställa frågor till medborgaren som begär ut materialet om vilken roll denne har, ”privatperson, anhörig, media eller politiker”.

Detta innebär alltså att länsklinikchefen lämnar ut olika material beroende vem som frågar. Är du journalist får du en sak, medborgare en annan och politiker en tredje.

Vi ställer oss också frågande om det inte är ett brott mot offentlighetsprincipen att ställa frågor om vad medborgaren ska göra med de uppgifter som efterfrågas?

Offentlighetsprincipen finns för att medborgare ska kunna begära ut material och vara säker på att man får samma uppgifter som en annan. Det ska inte vara så att en journalist får ett svar och en vanlig medborgare en annan.

En pikant detalj i sammanhanget för länsklinikchefen och HSNs ordförande är att ledamöterna i Hälso- och sjukvårdsnämnden fick inte se resultatet av den risk- och konsekvensutredning som fanns kring förslaget av nedläggning av BB i Sollefteå förrän EFTER mötet och beslutet.

 

ska%cc%88rmavbild-2016-09-27-kl-22-05-58

SSU Västernorrland försöker censurera kritik!

Landstings sossarnas mentala och intellektuella kollaps har nu spridit sig till inte bara distriktet utan också ungdomsförbundet, SSU.

När SSU Sollefteå nyligen lade upp en text till försvar och en vädjan om stopp av partiets offentliga mobbning av John Åberg föll det inte i god jord. Genast ska SSU Västernorrlands ordförande hört av sig och krävt att SSU Sollefteå skulle censurera delar av texten.

Mobbningen och de antidemokratiska metoderna är uppenbarligen något som startar i unga ålder inom Socialdemokratin. Det ska bli spännande att se hur länge SSU Västernorrland håller sig innan de likt moderpartiet börjar censurera kritiska röster, och hotar med uteslutningar.

Socialdemokratiska dimridåer efter NorrNytt affären

Det har nu gått fyra dagar sen landstingsrådets Erik Lövgren närmaste medarbetare blev påkommen med att i flera månader ha drivit en anonym propagandasida där landstingsrådet, Ewa Back och Andreas Sjölander blivit intervjuade.

I samband med vårt avslöjande tog det två dagar för Socialdemokraterna att erkänna att det var partiets politiske sekreterare Kim Lundin som var ansvarig för propagandasidan NorrNytt. 

Till TÅ meddelar Andreas Sjölander att partiet skulle diskutera frågan om NorrNytt på ett möte under måndagen (3/10).

Vad partiet har beslutat om blev tydligt idag och i enlighet med vad vi förutspådde igår.

Partiet väljer att skydda landstingsledningen och förhindra att Erik Lövgren, Ewa Back och Andreas Sjölander konfronteras med jobbiga frågor.

Tidigt tisdag morgon (4/10) kunde SVT Västernorrland rapportera att partiet beslutat att slänga ut John Åberg ur partiet efter att denne röstat efter egen övertygels i Hälso- och sjukvårdsnämnden och i enlighet med partiets vallöften. Detta innan John Åberg själv fått nyheterna.

Det betyder att någon kort efter mötet har läckt uppgifterna till SVT – allt för att flytta fokus från NorrNytt härvan och från att medier ställer jobbiga frågor om vad Erik Lövgren, Ewa Back och Andreas Sjölander egentligen visste.

Operation uppstädning

När nyheten om NorrNytt först avslöjades valde Ånges kommunalråd Sten-Ove Danielsson att håna Sollefteåborna och hävda att sidan bara var ett arbetsredskap för partiet i samband med regionbildningen.

111

När partiet väl tog avstånd från NorrNytt redigerade Sten-Ove Danielsson snabbt sin kommentar till att han aldrig hört talas om NorrNytt.

ska%cc%88rmavbild-2016-10-04-kl-17-39-21

När avslöjandet kommer är Sten-Ove Danielsson stensäker och skriver ”Det ÄR en facebook sida kring bildandet av region norra Sverige”.

Någon dag senare så ändrar han till ”Det KAN vara en Facebooksida kring bildande av region norra Sverige”. Två dagar efter att Sten-Ove Danielsson stensäkert visste vad NorrNytt var så har han aldrig hört talas om sidan.

 

Avslöjande: NorrNytt.se inte en ”privat blogg”

Härvan kring Socialdemokraternas försök att skapa en maskerad propagandasida fortsätter och fler avslöjanden är att vänta.

Kim Lundin som efter avslöjandet gått under jorden och enbart kommunicerar med media och omvärlden per e-post lade igår kväll upp ett inlägg på NorrNytt.se där han hävdar att sidan bara var en ”privat blogg” som inte var menat att spridas.

Lundins version stämmer inte med verkligheten. NorrNytt.se både hade en väldigt aktiv Twitter och Facebook-konto. Även dessa är utformade för att ge sken av att NorrNytt är ett objektiv medium.

Vi kan idag avslöja att Kim Lundin först registrerade NorrNytt som en blogg. Men valde snabbt en annan inriktning. Istället för att som i en vanlig blogg skriva under artiklarna med sitt namn eller en användarnamn valde han framställa det som att artiklarna skrevs av ”redaktionen”.

På NorrNytt.se Facebooksida uppmanas läsare att kontakta ”redaktionen” och beskrivningen nämner inget om en blogg utan ”NorrNytt – Nyheter från Västernorrland”.

2

 

NorrNytt när Kim Lundin registrerade sidan var en blogg.

safasdfs

Kort därefter beslutade Kim Lundin för att göra om sidan till att efterlikna en objektiv nättidnings.

asfsfsda

Det finns inget på den nya NorrNytt.se som får läsaren att tro att detta är en ”privat blogg” utan inläggen kallas för artiklar. På sidan kan man läsa om”populära” och ”senaste” NYHETERNA. Sidan låtsas ha en egen debattsida, att det går att skicka in debattartiklar trots att den har stulit material från andra platser.

Enligt Andreas Sjölander ska Kim Lundins agerande diskuteras idag av partiet. Mycket tyder på att landstingsledningen kommer att hålla Kim Lundin om ryggen. Att ha en missnöjd f.d. anställd som sitter inne med kunskap och kännedom om landstingsledningens agerande några dagar inför ett känsligt beslut är det det inget som ledningen önskar.

Genom att låta Kim Lundin ta smällen och låta honom saluföra försvaret att det bara var en ”privat blogg” tror landstingsledningen att den kan rida ut stormen.

 

NorrNytt skandalen fortsätter – vad visste landstingsledningen?

En halvtimme efter att vi avslöjat att det är Socialdemokraternas politiske sekreterare Kim Lundin som står bakom den anonyma ”nyhetssidan” NorrNytt.se plockades sidan ner. Även länkarna från www.kimlundin.se som gick till Kim Lundins personliga Facebooksida togs bort

Däremot finns det fortfarande en hel del material sparat från sidan. Agerandet påminner också om hur FTP-nämndens ordförande skapade sidan Lvnlikes.se som skulle föra ut en positiv syn på landstingets verksamhet. Lvnlikes.se som först var försedd med landstingets logga togs också snabbt ner när upphovsmannens avslöjades på Facebook.

Vad visste landstingsledningen?

Idag är det viktigt att ställa sig frågan om hur mycket resten av det Socialdemokratiska partiet visste om NorrNytt.se.

På Facebook säger Ånges Kommunalråd Sten-Ove Danielsson att sidan är ett ”arbetsredskap” för partidistriktet kring frågor som har med regionbildningen att göra. Det trots att inte en enda artikel på sidan handlar om regionbildningen. Sten-Ove raljerar också och menar att Sollefteåborna är konspiratoriska.

111

Kort därefter förnekar partiombudsmannen Stefan Wikén och säger att ”partidistriktet arbetar inte med detta eller ligger bakom en sådan webbsida”.

1112

Av en del reaktioner är det säkerligen så att många Socialdemokrater varit ovetande. Särskilt personer som varit kritiska mot landstingsledningens planer, eftersom dessa har hånats och deras partimedlemskap ifrågasatts av NorrNytt.se

Däremot finns det mycket som pekar på att och en annan högtuppsatt politiker inom landstinget hade kännedom om NorrNytt.se

NorrNytt genomför ett antal intervjuer med Erik Lövgren landstingsstyrelsens ordförande, Ewa Back ordf. HSN- och Andreas Sjölander ordf. FTP-nämnden och NorrNytt.se har också tillgång till Erik Lövgrens E-post konversationer.

När personer som inte tillhör landstingsledningen nämns så använder NorrNytt.se av sig av uttalanden från andra medier. Däremot när t.ex. Erik Lövgren, Ewa Back och Andreas Sjölander nämns så används uttalanden från dessa som inte finns att hitta i någon annan rapportering.

Antingen har ”NorrNytt.se” hittat på eller så har Erik Lövgren, Ewa Back, Andreas Sjölander med flera ställt upp på ”intervjuer” i syfte att få dessa publicerade på den fejkade nyhetssidan.

Några exempel på när landstingsledningen ställer upp på intervjuer med NorrNytt.se

Exempel 1

Den 9/9 återfinns en nyhet om att Älsa-projektet får en fortsättningen. Det är en mycket kort redogörelse i den vanliga rapporteringen.

Men några dagar senare den 30/9 återfinns ett långt reportage i samma ämne och en intervju med Ewa Back där hon tillåts lägga ut texten rejält på NorrNytt.

Här finns återigen en rad uttalanden från Back som inte går att hitta i den vanliga pressen eller landstinget eller Socialdemokraternas egna informationskanaler, utan innehållet är unikt för NorrNytt.se.

1111122

Det är därför rimligt att tro att Ewa Back ställde upp på en intervju med landstingets politiske sekreterare för NorrNytt.se

Exempel 2

Den 25/9 rapporterar Allehanda och SR Västernorrland att det finns upprustningsbehov på Österåsen. I Allehanda är det tjänstemannen Erik Grundberg som intervjuas. I SR Västernorrland intervjuas Andreas Sjölander med några korta citat.

Men återigen i NorrNytt.se får Andreas Sjölander ett stort utrymme och här finns återigen ett flertal uttalanden av Andreas som inte finns att hitta någon annanstans. Återigen har NorrNytt.se unikt material som finns varken i media, hos LVN eller på Socialdemokraternas sida.

sfsadfas

sfjslkafj

Exempel 3 – Erik Lövgren

I ett inlägg skriver NorrNytt.se om ett e-post som Erik Lövgren har fått från den tidigare landstingsdirektören Sigbjörn Olofsson. Vi kan inte hitta någon som helst rapportering om detta i media.

Men ändå kan NorrNytt.se citera e-post som Erik Lövgren fått av Sigbjörn Olofsson.

Det är helt osannolikt att Kim Lundin skulle offentliggöra sin chefs E-post och tillika landstingsstyrelsens ordförande utan att denne visste om det och hur den skulle användas.

Utdrag från NorrNytt.se,

11221212

Exempel 4 – Erik Lövgren igen.

Den 5/9 publicerar NorrNytt.se en artikel om att ”målbilden för sjukvården”. Där är återigen Erik Lövgren intervjuad av NorrNytt.se. Återigen verkar NorrNytt.se ha fått en ”exklusiv” intervju med Erik Lövgren.

Artiklarna i vanlig media är bara konstaterande över att det har kallats till ”rundabordssamtal”.

Medan NorrNytt.se återigen har ett flertal unika uttalanden från Erik Lövgren som inte finns i vanlig media, hos LVN eller Socialdemokraterna. NorrNytt.se har ett unikt material och uttalanden från Erik Lövgren.

dsfsfafasfd

Avslöjande: Socialdemokraterna startar egen anonym nyhetssida!

Nyligen avslöjades det att Moderaterna i Västerbotten skapat en ”nyhetssida” som hette ”Nyheter i Västerbotten”. Partiet fick hård kritik eftersom det inte någonstans gick att se vem som står bakom sidan.

Vi kan idag avslöja att Socialdemokraterna i Västernorrland har ett liknande upplägg. En sida som heter ”Norrnytt” och som har en tydlig Socialdemokratisk prägel registrerades i maj 2016 alltså INNAN moderaternas sida kom upp.

Nästan alla nyheter på sidan har landstingsfokus och det är uteslutande nästan bara Socialdemokratiska politiker som ges utrymme. I de fall ”tidningen” tar in debattartiklar från andra finns en Socialdemokratisk ”replik” redo.

På själva sidan finns det inget som på något sätt visar eller redogör för att ”nyhetssidan” har någon koppling till Socialdemokraterna utan istället ges skenet av att det är en seriös nyhetssida. Norrnytt låtsas till och med ha en egen ”redaktion”.

2

 

Vi kan nu avslöja att det är Socialdemokraternas politiska sekreterare i Landstinget Kim Lundin, en nära medarbetare till landstingsstyrelsens Ordförande Erik Lövgren, som står bakom sidan www.norrnytt.se

Erik Lövgrens närmaste medarbetare har alltså startat en anonym nyhetssida där han sprider partiets propaganda utan avsändare. Där partivänner som inte håller med Landstingets nedskärningspolitik hånas och döms ut.

När Moderaterna i Västerbotten gjorde likadant var Socialdemokraterna snabba med att döma ut agerandet. Vi utgår från att även detta får konsekvenser.

Det Socialdemokratiska partiet har på korttid nu gått från censur till att skapa anonyma propaganda sidor.

Höga landstingspolitiker inblandade

NorrNytt ägnar sig inte bara åt att skriva artiklar utan genomför också intervjuer av Socialdemokratiska landstingspolitiker, däribland Andreas Sjölander, Ewa Back och Norrnytt.se har också haft tillgång till Erik Lövgrens E-post.

Här är en intervju Norrnytt.se påstår sig göra efter beslutet om BB-nedläggning;

4

 

Bevisen

Sidan Norrnytt.se registrerades av någon som heter ”KimLun2231-27998”

1

Samma ”KimLun2231-27998” äger också Kim Lundins egna sida, www.kimlundin.se

6

 

Just nu ligger www.kimlundin.se nere för ”renovering”.

5

Men klickar du på ”Facebookknappen” kommer man till Kim Lundins privata Facebooksida.

3

Kejsaren är naken

Den senaste veckan har vi kunnat göra en rad avslöjanden om Socialdemokraternas allt mer auktoritära stil.

Där partiet har gått från att stoppa manifestationer, attackerat satiriker till att censurera kritiker. Men frågan om inte Landstingsrådet Erik Lövgrens senaste agerande ändå inte tar priset.

Enligt uppgifter som vi har fått och som också bekräftats av Lars-Gunnar Hultin på Twitter har landstingsrådet per telefon kontaktat Vänsterpartiets ordförande i Västernorrland för kritisera Lars-Gunnar Hultin. Tanken med samtalet ska ha varit att få Vänsterpartiet att tona ner Hultins kritik mot honom och landstinget.

Detta måste vara en närmast unikt att en högt uppsatt och förtroendevald politiker försöker få ett annat parti att tysta en ur oppositionen.

Det är en sak att hela tiden ducka och vägra ta debatten och möta sina motståndare. Men det är en helt annan sak att försöka tysta oppositionen.

Om partiets tidigare utsvävningar i det auktoritära hållet var skäl till oro så ringer samtliga varningsklockor nu.

Det är svårt att inte hålla med Lars-Gunnar Hultin, den självutnämnde kungen är naken.

fullsizerender

Uppdatering:

Enligt Vänsterpartiets ordförande i Västernorrland handlade samtalet om att Erik Lövgren inte ville att Lars-Gunnar Hultin och Vänsterpartiet skulle kritisera tjänstemännen i Landstinget Västernorrland.

S i Västernorrland allt mer auktoritärt

När auktoritära grupperingar pressas och stressas är det sällan som de backar och blir snälla utan tvärtom blir än mer aggressiva i sin framtoning. Detta verkar tyvärr stämma allt för väl på Socialdemokraterna i Västernorrland.

Den gamla folkrörelsen har på mindre än ett år stoppat manifestationer, öppet gått till attack mot satiriker, censurerat kritiker och nu går man ett steg längre.

När en medborgare och skattebetalare kontaktar Socialdemokraterna för att fråga varför partiet valt att censurera kritiska röster avfärdas först medborgaren och därefter är svaret häpnadsväckande.

Som var på varför partiet censurerar kritiska röster svarar man att de ”inte fyller någon funktion för våra syften med vår Facebook sida”.

Socialdemokraterna i länet har gått ifrån att vara en folkrörelse till en propagandaapparat där kritik och ifrågasättande inte fyller någon funktion. Kritikerna ska tystas.

Förutom vissa delar av Sverigedemokraterna har ingen etablerad parti i modern tid agerat så auktoritärt som Socialdemokraterna i Västernorrland gör nu. Gamla Socialdemokrater som Palme måste vända sig i graven.

Det är högst oroande att det dominerande partiet i Västernorrland har blivit så auktoritärt.

Utbytet mellan medborgaren och Socialdemokraterna i Västernorrland.

img_3752

 

Socialdemokraterna fortsätter att censurera kritiker…

Vi har tidigare kunnat avslöja hur Socialdemokraterna i Västernorrland valt att dölja och censurera kritiska röster på sin Facebook sida. Nu har man tagit nästa steg.

På Socialdemokraternas Facebook sida har det länge funnits möjlighet att recensera partiet. Det har varit en möjlighet för medborgare och invånare att säga vad man tycker om partiets politik. Särskilt viktigt i tider då partiets företrädare gömmer sig undan medborgare och skattebetalare.

Efter en rad kritiska recensioner har partiet nu valt att ta bort funktionen. På så sätt har man censurerat och raderat samtliga kritiska recensioner och inlägg.

Vid tiden för censuren hade partiet ett betyg på 2.0 på en 5 gradig skala. Det ansågs vara så pass pinsamt att partiet i fredags valde att stänga ner möjligheten att recensera partiet och återigen censurera kritiska synpunkter och åsikter.

När vi kollade in recensionerna i fredags eftermiddag var det inga som innehöll hot eller olämpligt språk. Utan samtliga negativa recensioner innehöll upprörda men rimliga frågor.

Så här såg sidan ut den 18 september kl. 05.32. Notera området till höger där betyget 2,7 under där det står ”Political Organizations – Härnösand, Sweden”.

ska%cc%88rmavbild-2016-09-25-kl-21-49-09

På en skärmbild tagen 25/9 2016 kl. 21.49 finns inte området kvar utan har censurerats bort.

ska%cc%88rmavbild-2016-09-25-kl-21-49-26

Man kan tycka att det är lite ironiskt hur glad riksdagsledamoten Eva Sonidsson ser ut på bilderna. Bilden på henne är tagen i riksdagens plenum, en plats där yttrandefriheten är en grundbult men här ler hon på en Facebook sida som regelbundet censurerar oliktänkande.

Och vi kan redan nu avslöja under vilken paroll Socialdemokraterna i Västernorrland kommer att gå till val på 2018.

 

censorship

 

Landstinget skär ner på vården för att hjälpa PR-byrå expandera

När Landstinget Västernorrland avvecklade akutortopedin och i ett slag försämrade vården för tusentals människor så var det för att spara 5 miljoner.

Det kan jämföras med att Landstinget Västernorrland under ett år betalat över 1 000 000 kronor till en PR-byrå. Skattemedel som ska användas för att övertyga medborgarna om vilket förträffligt jobb landstinget och den politiska majoriteten utför.

Det var våra föregångare på den här bloggen som i maj avslöjade att Landstinget Västernorrland tagit emot fakturor på motsvarande 700 000 kronor från Mediegruppen för medieträningar och andra PR-tjänster. Den totala timpenningen uppgick till inte mindre än 1250 kr.

Mediegruppen i Sundsvall som numera ägs av Gullers Grupp (ett företag som är ökända för att ta rikligt betalt av skattefinansierade verksamheter för ”PR-tjänster”) fortsätter att tälja guld på skattebetalarnas bekostnad.

Idag avslöjas det att landstinget kommer att betala ytterligare 500 000 kronor till Mediegruppen och därmed Gullers Grupp för de månader som är kvar av året.

Vad skattebetalarna har fått för 1 000 000 kronor är svårare att hitta svaret på. Samtidigt har Landstinget Västernorrland idag en kommunikationsavdelning som enligt LVN.se består utav inte mindre än 16(!!!!!) personer.

Här finns pengar att tjäna

Att Landstinget Västernorrland strösslar med skattemedel till allt annat än vård har fått Gullers Grupp att spärra upp ögonen och inse att det finns gott om potential i Västernorrland.

Den första september öppnade därför Gullers Grupp ett lokalkontor i Sundsvall och detta firades storslaget tillsammans med Socialdemokraternas kommunalråd i Sundsvall, Peder Björk.

Vi länkar in en bild från Instagram på kalaset. Passa på och njut. Eftersom du med stor sannolikhet har varit med och betalat för kalaset och konfettin.

img_3681

 

Avslöjande: Socialdemokraterna censurerar kritiska röster

Allt sedan Socialdemokraterna i Västernorrland beslutade att svika sitt vallöften och skära ner på vården i Ångermanland har partiet agerat på ett sätt som inte är värdigt en demokrati.

Dissidenter inom partiet har mobbats, hotats med uteslutning och partiet har gått så långt att de också stoppat manifestationer och förnekat folkyttringar.

Nu har Socialdemokraterna i Västernorrland också börjat att censurera debatten och dölja kritiska inlägg.

Socialdemokraternas Facebook sida har varit en av få kanaler som medborgare, medlemmar och väljare har haft till partiet. En kanal som partiet nu har börjat censurera genom att dölja kritiska kommentarer och åsikter.

Socialdemokratisk censur

Partiet har börjat att dölja och censurera kritiska kommentarer och åsikter.

De senaste inlägget på partiets Facebook sida är en ”intervju” med riksdagsledamoten och länsordförande Eva Sonidsson. I intervjun förnekar Eva Sonidsson att partiet har brutit mot något vallöfte och ironiskt nog också om hur paritet tänker ta dialogen och vara tydliga.

Ett första tecken på partiets intentioner är att partihögkvarteret nu aktivt censurerar negativa kommentarer på Facebook.

Använder man Facebooks mobilapp ser man tydligt att inlägget har 9 kommentarer – men att inga kommentarer syns. Det går helt enkelt inte att se vad andra har kommenterat.

img_3642

Facebook med datorn så ser det inte ut att inlägget har några som helst kommentarer.

ska%cc%88rmavbild-2016-09-19-kl-21-28-31

Men däremot om man är vän med personen som har skrivit kommentarerna kan man se vad som har skrivits.

ska%cc%88rmavbild-2016-09-19-kl-21-31-55

Partiet har enkelt använt sig av en tjänst som Facebook erbjuder som döljer kritiska kommentarer. De är synliga för den som har skrivit kommentarerna och dennes vänner på Facebook men inte för andra.

På ett inlägg har alltså 9 kommentarer censurerats och dolts. Av de inlägg som vi kan se innehåller inga hot eller på något sätt nedsättande kommentarer, utan enbart rimliga frågor och invändningar.

På så sätt försöker Socialdemokraterna i Västernorrland att styra debatten och hålla kritiken borta.

Detta är en tragisk utveckling för ett parti som en gång i tiden slogs för just demokrati och yttrandefrihet.

Dyraste stafettveckorna finns inte med i STs rapportering!

I en artikel i Sundsvalls Tidning hävdas att Sollefteå sjukhus har 21 av de 24 dyraste stafettveckorna i Landstinget Västernorrland. Frågan är om det stämmer?

En granskning av uppgifterna ger ett helt annat resultat av de dyraste stafettveckorna under 2015.

De tre dyraste stafettveckorna under 2015 ser ut som följer,

1) Radiologi i Ö-vik 227 508 (v52)
2) Medicin Sundsvall 225 120 (v52)
3) Medicin Sundsvall 211 643 (v52)

Detta kan jämföras med de siffror som Sundsvalls Tidning publicerat där de tre dyraste stafettveckorna uppges vara,

1) Medicinkliniken i Sundsvall, 211 643 kr (v52)
2) Kvinnokliniken i Sollefteå, 204 100 kr (v40)
3) Kvinnokliniken i Sollefteå, 200 888 kr (v49)

Varför skiljer sig siffrorna? Varför utelämnas kostnaden för de två absolut dyraste stafettveckorna i Sundsvalls Tidnings rapportering?

Vem har gallrat bort dessa?

Är det Landstinget Västernorrland som inte lämnar ut rätt underlag till journalister? Eller har gallringen skett på redaktionen eftersom siffrorna annars inte skulle ge fog för den vinkel man bestämt sig för? Har Sundsvalls Tidning valt att granska de siffror man fått av förvaltningen eller har man bara okritiskt publicerat dessa?

Vi vill vara tydliga med att vi struntar i vilket sjukhus som haft den dyraste stafettveckan under året. Det är inte intressant och säger ingenting. Vi är mer kritisk till den kampanjjournalistik som förs mot Sollefteå sjukhus.

200 000 kronor för en stafett

I slutet av förra året rapporterade Sundsvalls Tidning om hur en stafettvecka på kvinnokliniken i Sollefteå hade kostat 200 000 kronor. Nyheten uppmärksammades även nationellt. Men nu visar det sig att stafettveckan på Sollefteå sjukhus inte ens når upp i topp 3 dyraste stafettveckorna.

Drömmen om en helikopter sågas!

Per-Arne Frisk är Socialdemokraternas starke man i Timrå, ordförande i kommunens socialnämnd och landstingspolitiker. Mest känd är han för ett antal rasistiska uttalanden som skulle ha räckt för att få honom utesluten ur Sverigedemokraterna. Det har gått så långt att till och med statsministern fått avsätta tid för att ta avstånd från partikamraten i Timrå.

I Västernorrland har Socialdemokraterna inga problem med att höga företrädare hasplar ur sig rasistiska uttalanden. Däremot får du räkna med att idiotförklaras, mobbas och uteslutas av partiet om du ifrågasätter partiets valsvek och landstingspolitik.

Den senaste tiden har Per-Arne också agerat som någon form av ”expert” i sjukhusfrågorna med famösa uttalanden som att det bara kommer att behövas 4 akutsjukhus i hela Norrland år 2020, och då räknat upp Gävle, Sundsvall, Umeå och Luleå. Till och med partivännerna i Jämtland skakar numera på huvudet när  uttalanden kommer på tal, men i Västernorrland applåderas de ”friska tagen”.

För att lösa problemet med att folk behöver akutvård sätter Per-Arne sitt hopp till ambulanshelikopter som lösning. Tyvärr har Frisk drabbats av grav faktaresistens.

För när experter och sakkunniga får komma till tals så döms drömmen om ambulanshelikopter som ersättning för en välfungerande akutmottagning ut. Fullständigt.

I ett inlägg på Facebook väljer Johan Ledin, befälhavare hos Sjöfarsverkets SAR-helikopter (search and rescue) att såga idén på en helikopter som lösning för det akuta omhändertagandet. Du kan läsa hela inlägget här eller på Facebook i gruppen ”Sollefteå framtidens akutsjukhus”.

ska%cc%88rmavbild-2016-09-16-kl-19-14-30

ska%cc%88rmavbild-2016-09-16-kl-19-14-43