Konsekvenserna som landstinget inte vill se

By | 22 juli, 2016

Tiotusentals människor i Västernorrland är oroliga för vården. Rapporter kommer nästan dagligen om läkare, sjuksköterskor som går på knäna och om hur personal sjukskrivs eller säger upp sig.

På Facebook kommer rapporter att det är svårt att få tag på ambulans, hur personer som visar symptom på stroke uppmanas att hitta skjuts av en vän eller granne. Barn i svår smärta tvingas till ”helvetesfärder” i bil över dåliga vägar för att komma till vård. Äldre slussas mellan sjukhus i jakt på vårdplatser. Rapporter om överbeläggningar och patienter som vårdas på felavdelning. Så kan det fortsätta i en evighet.

Konsekvenserna av stängningen av akuten i Ådalen är tydlig för alla, sämre vård och mer smärta för barn, äldre och svårt sjuka.

För Landstinget och landstingsledningens är det bara ”känslotyckande” som inte räknas.

På Facebook avfärdas Svenska kyrkans engagemang för lika vård och de sjukas umbäranden för ”känslotyckande” av Socialdemokraternas Christina Nordenö och får gillande från landstingsrådet Erik Lövgren. Från tjänstemannasidan talas det i termer om volymer och ”förändringar i marginalen”.

Hänsyn tas inte till den smärta, oro och problem som förändringarna orsakar patienterna för de syns inte i ”volymerna” och den smärta som uttrycks är ju trots allt bara en ”känsloyttring”.

2 thoughts on “Konsekvenserna som landstinget inte vill se

 1. Ann-Marie Olsson-Melander

  I Hälso- och sjukvårdslagen 2 a § punkterna 1 och 2 sägs det att :
  Hälso- och sjukvården ska bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård. Detta innebär att den ska särskilt
  1. vara av god kvalitet med en god hygienisk standard och tillgodose patientens behov av trygghet i vården och behandlingen,
  2. vara lätt tillgänglig.

  KAN man, med utgångspunkt från vad som anges ovan och patienters egna vittnesmål, anse att Landstinget Västernorrland uppfyller de kraven som anges i dessa punkter och FÅR man avfärda människors oro och otrygghet som ”känsloyttringar” – underförstått något man inte behöver, eller har för avsikt att ta hänsyn till eller ens notera? Att avfärda umbäranden, oro, otrygghet och svårigheter såsom att ta sig till till rätt vård, att hänvisa människor med skada och svår smärta att själva, med egen bil, ta sig till rätt sjukhus som kanske innebär en körsträcka på 30 mil tur och retur med att betrakta detta som ”känsloyttringar”, visar på ett maktmissbruk och en total avsaknad av empatisk förmåga som inte borde få förekomma i svensk sjukvård. Detta är verkligen inte okej och jag kommer själv att ställa frågan till vår statsminister, Stefan Löfve’n, hur detta är möjligt. HUR det är möjligt att så vårdslöst och på ett sådant nonchalant sätt, förbise vad Hälso- och sjukvårdslagen säger. Nu har Ådalen fått nog!

  Reply
 2. Gunilla Fluur

  Att inse att skillnaden mellan Upplevelsen som patienterna har, och Uppfattningen bakom läsandet av text, är himmelsvid. Det kräver mer inlevelse och agerande av oss människor att hantera.
  Att trycka på en knapp, kan nästan vilket djur som helst, och är ett inlärt beteende för att få positiv förstärkning.

  Reply

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *