MYT: Nedläggning av Härnösands sjukhus gav en besparing

By | 16 september, 2015

Sanningen är att vi faktiskt inte vet eftersom ingen riktigt utvärdering har gjorts om effekterna på långsikt. Även den gången accepterades kortsiktiga ekonomiska kalkyler.

Det rimliga hade varit att göra en rejäl utvärdering av effekterna av nedläggningen av Härnösands sjukhus och dess konsekvenser innan man föreslår nedläggning av ännu ett sjukhus.

Även om det inte är helt jämförbart med tanke på Härnösands närhet till Sundsvall och relativt goda infrastruktur, så är lärdomar och erfarenheter från tidigare processer viktiga.

Det är däremot svårt att hitta några belägg för att nedläggningen av Härnösands sjukhus har gett några positiva ekonomiska effekter.

Anledningen till att landstinget efter den första rundan av nedmontering i Härnösand kunde redovisa svarta siffror under några år berodde på en skattehöjning på 0,6 kronor.

Den effekten avtog efter några år och underskotten fortsatte. I nästa omgång lades sjukhuset till slut ner och skatten höjdes denna gång med 0,3 kr.

Nu är landstinget på väg att göra exakt samma misstag igen. Ett hastigt beslut om kraftiga nedskärningar kombinerat med stora skattehöjningar som kommer att räcka i något år innan man ger sig på nästa sjukhus.

Härnösands sjukhus och ekonomiska effekter

4 thoughts on “MYT: Nedläggning av Härnösands sjukhus gav en besparing

 1. IT

  Ju mer man ser hur de verkar resonera i Sundsvall bla genom den sk renoveringen av Operation, som vid närmare granskning snarare är en utbyggnad av Operation för att kunna lägga ned den samma hos Örnsköldsvik och Sollefteå. Allt under förespegling att spara pengar. Alltså en ytterligare förskjutning av resurser från övriga länet till Sundsvall. Precis som med Universitetets flytt från Härnösand till Sundsvall med bla argumentet att lokalkostnaderna var för höga här så byggs det nu nytt i Sundsvall för grova pengar. Slutsats, det går inte att ha ett samarbete med Sundsvall utan att gå med förlust. Länsgränsen måste flyttas norr om Sundsvall!

  Reply
 2. Andreas Menzel

  Landstinget skall ägna sig åt vård och omsorg om gamla och sjuka och inte åt sådant som skall ligga under helt andra Länsmuseet kan läggas under Staten, llika så Scenkonstbolaget,kollektivtraffik folkhögskolor och många andra verksamheter Kullturen skall överföras till Kommunermas kulturenheter och många andra verksamheter som inte tillhör sjukvården skall omedelbart överföras till andra huvudmän. Vi kan inte drenera vården på vare sig personelle ekonomiska eller platser, då vi cet att våran äldrande beolkning ökar i allt snabbare takt eftersom vi lever allt längre och därmed ökar vårdbehovvet. Att ha människor liggande i korridorer,sköljrum och andra för vård ej avsedda utrymmen är oetiskt och oansvarigt av Landstinget mot såväl patienter som vårdpersonal, dessutom kostar överbeläggningarna en massa böter för Landstinget pengar som oavkortat kan och skall användas för en human vård för patienterna och en bra arbetsmiljö och arbetssituation för vårdpersonalen. Alltså stoppa omedelbart nedrustningen i vården

  Reply
 3. Andreas Menzel

  Det finns bara ett sätt att komma till rätta med vården och det är att stoppa nedrustningen i vården Behåll sjukhusen i Västernorrland . Behåll rehabmediicin i Härnösand, detta ger en ekonomisk vinst för alla och vi medborgare får tillbaka en del valuta för all skatt vi betalar.
  Vi skall komma i håg att de som besöjker sjukvården oftast är personer med låg eller ingen inkomst alls och då är det även bra om resorna är så korta så mäöjligt, dessutom är det så att vad gäller behandling i varmatten är denna bortkastad om den enskilde efter avslutad behandling skall vistas ute i kylan länge, dessutom tillkommer faktum att den enskilde komemr att betala hundra tals kronor om man skall resa till Sundsvall för varje behandling,och vi skall komma i håg att de som beslutar i för oss medborgare viktiga frågor som en fungerande vård . oftast är strka friska människor som kan betala de förhöjda kostnaderna till skillnad från handikappade sjuka äldre med låg elelr ingen inkomst alls, poch vad gör exempelvis ett besök i rehabbassäng för nytta för en patient när man tvingas resa ca 12 mil tur och retur för en behandling i Sundsvall Svar ingen nytta alls. Bra Länsgränsen måste flyttas norr om Sundsvall och Sundsvalls Sjukhus och Landstinget radikalt minska sina lokalytor.För Landstingskansliet gäller även att minska antalet politiker chefer direktörer och skrivbordsnissar , till förmån för vården i Sverige och Västernorrland .

  Reply
 4. Erika Norman

  Det här är rent av vansinnigt och i slutändan är det patienterna som får påkosta alltihop och jag tror att det är många som kommer att ha sina krämpor istället för att höra av sig till sjukvården, om det är såhär de resonerar som vill lägga ner fler sjukhus mm. Men fundera då på hur ni kommer att må om det blir som jag tror, att människor i framtiden väljer att stanna hemma, ha sina krämpor och samtidigt kanske rent av dö – jag pratar om de som förmodligen inte kommer att flytta pga ålder, sjukdom mm. Visst då blir det ju betydligt billigare, men vad har då vinsten med att lägga ner gett överhuvudtaget?

  Reply

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *